Šablona:Článek týdne/2016/39

S-test je neverbální výkonovou zkouškou, která částečně postihuje Thurstoneův prostorový faktor.

Přincipem testu je poznávání částí. Jsou administrovány čtyři figury, z nichž každá sestává ze dvou vzájemně se protínajících čar. Testovaná osoba následně dostává 300 úloh, které jsou tvořeny neúplnými figurami, přičemž každá z těchto neúplných figur je částí jedné ze čtyř původních, úplných figur. Úkolem testované osoby je označit, ze které úplné figury předložená část pochází.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.