Šablona:Článek týdne/2017/41

Karl H. Pribram byl americkým lékařem a psychologem orientovaným na neuropsychologii a teorii učení. Své pokusy a hypotézy koncipoval s ohledem na kybernetický přístup. Patří k představitelům moderního behaviorismu (zvláště pak subjektivního behaviorismu), který se nově vypořádává s některými mentalistickými termíny, jakými jsou obraz a plán. Tyto termíny interpretuje Pribram pomocí konstruktu TOTE. Za svůj spis Mozek a mysl dostal první cenu Nadace Vize 97 Václava Havla.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.