Šablona:Článek týdne/2020/1


Paolo Soleri

Termín „arkologie“, z anglického „arcology”, je splynutí dvou slov – architektura a ekologie.

Tento termín označuje vědu, která má hlavní cíl projektovat konstrukce staveb či měst, které se se budou řídit ideí o splynutí člověka s přírodou.

Tento architektonický druh zpracování města bych si dokázala představit na místech, kde jsou lidé blíže k přírodě. Teoreticky by se dalo říci, že nejsou v epicentru nových médií. Tím pádem je možné, že nepřináší arkologie pouze nový druh staveb, ale rovněž nový druh médií. Lidé se dostanou k moderním technologiím. Moderní technologie jako mobilní telefon, počítač či televize je zřejmě samozřejmost, ale může se s tím pojit i umění nových médií, jako např. interaktivní instalace, virtuální umění, robotika, video art a mnoho dalších.

Tudíž arkologie není jen revoluční styl v architektuře, ale také v kultuře lidí.

Ústřední osobou byl Paolo Soleri, což byl italský architekt, zakladatel arkologie a hlavním zřizovatelem experimentálního města Arcosanti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.