Big social data. Definice big social data, pozitivní a negativní aspekty big social data, rizika a zneužitelnost big social data

Big social data = jakákoli velká (tzn. velkoobjemová, vysokorychlostní, různorodá nebo vysoce sémantická) data, která jsou generována technologicky zprostředkovanými sociálními interakcemi a akcemi v digitální sféře a která mohou být shromažďována a analyzována za účelem modelování sociálních interakcí a chování.

Pozitivní aspekty

Negativní aspekty

Rizika a zneužitelnost

Odkazy

Reference


Související články

Big data

Problematika velkých dat. Big data.

Klíčová slova

data, big data, big social data, velká data