CIS

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Globální informační systém o tvůrčích dílech a tvůrcích a majitelích práv k těmto dílům.

Společný informační rámec

Systém CIS (Common Information System, Společný informační rámec) vznikl z iniciativy významných organizací oblasti správy autorských práv k dílům hudebním, audiovizuálním, vizuálním, literárním a dramatickým, aby umožnil komunikaci informací této oblasti v digitálním věku.

Společný informační systém

CIS (Common Information System) je jedním z významných projektů budování globálního systému informací o tvůrčích dílech a jejich tvůrcích a majitelích práv. Systém vznikl z iniciativy významných organizací oblasti správy autorských práv hudebních, audiovizuálních, vizuálních a literárních a dramatických děl v reakci na narůstající potíže systému ochrany těchto autorských práv (copyrightu) v podmínkách digitální distribuce a komunikace tvůrčích děl. Patří mezi aktivity mířící k vybudování efektivních systémů elektronického řízení práv (angl. Electronic Copyright Management Systems, ECMS)Projekt CIS je od roku 1994 veden mezinárodní konfederací CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs = International Confederation of Societies of Authors and Composers). Projekt CIS je prezentován v rámci webovských stránek konfederace CISAC. [1]

CIS-Net

CIS-Net je sítí databází budovaných podle standardů CIS. Každá databáze představuje uzel v rámci celkové informační sítě. Jsou tři typy uzlů/databází sítě:

  • Lokální - spravované jednotlivými společnostmi, individuálními členy,
  • Regionální - vyvinuté v rámci regionálních skupin společností (např. Latinnet),
  • WID Center - The musical Works Information Database (WID) - databáze hudebních děl CISAC využívaná vícero společnostmi, které jsou členy konfederace CISAC. Správou databáze WID je pověřena americká společnost ASCAP (New York).

IPI

CISAC

xxx

Odkazy

Reference

  1. BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.

Doporučená literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autorská díla, hudební díla, autorské právo,