Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb

Trvalé identifikátory jsou specificky tvořené řetězce (číslic, písmen či symbolů) zastupující definovanou entitu, které slouží k jednoznačné identifikaci informačních objektů. Mezinárodní/globální platnost je upravována mezinárodními normami ISO. V rámci zdrojů přístupných v síti internet se hovoří o směrovacích službách, které identifikátory mapují k jedné či více adresám, na kterých se informační objekt nalézá.

Informační entity (objekty, zdroje)

Za informační objekt je možné považovat "informaci nebo skupinu informací tvořících jednotný celek bez ohledu na typ nebo formát". [1]

Trvalé identifikátory informačních entit

K jednoznačné identifikaci informačních entit (objektů, zdrojů) jsou užívány identifikátory nesoucí specifické identifikační informační znaky. Jedná se o specificky tvořené či generované řetězce (číslice, písmena nebo symboly), které zastupují definovanou informační entitu v různých informačních procesech. Konkrétní hodnota identifikátoru je závislá na charakteru organizace, která ho vytváří, udržuje a přiděluje.[2]

Identifikátory jednoduché struktury

Slouží k identifikaci, ale nepodávají žádnou další informaci vzhledem k obsahu informační entity (objektu, zdroje). Jedná se o princip užití pořadových čísel, ale v některých případech je možné dodatečné informace odvozovat (např. ISSN, ISWC, ISAN, DOI). [2]

Identifikátory komplexní povahy

Kromě identifikace podávají o informační entitě také určité významové informace (např. ISBN). [2]

Trvalé identifikátory dle modelu FRBR

Snímek obrazovky 2016-06-14 v 22.05.31.png


Trvalé identifikátory je dle převzatého obrázku možné uspořádat do skupin podle konceptuálního modelu FRBR: [2]

 • vnitřní (bílý) okruh = oblast tvůrců, výrobců a distributorů,
 • střední (zelený) okruh = oblast tvůrčích děl - abstrakcí,
 • vnější (modrý) okruh = oblast vyjádření děl,
 • okolí = oblast zhmotnění tvůrčích děl (publikací),
  • trvalé identifikátory digitálních objektů (DOI, HDL, PURL, ARD aj.) jsou v pracovním schématu prezentovány jako vyjádření, zhmotnění, ale i ve skupině tvůrčích (abstraktních) děl.

Mezinárodní standardní identifikátory

Existuje řada identifikátorů lokálního významu, pro komunikaci informací na mezinárodní úrovni se používají identifikátory jedinečného, jednoznačného a trvaného charakteru - tzv. trvalé identifikátory informačních entit. Mezinárodní platnost trvalých identifikátorů je upravována mezinárodními normami ISO. Tyto identifikátory jsou označovnány jako mezinárodní standardní identifikátory. [2]

Trvalé identifikátory digitálních informačních entit

K trvalým identifikátorům mezinárodního charakteru přibyla řada identifikátorů určených zejména pro potřeby jednoznačné identifikace digitálních objektů zpřístupňovaných v prostředí počítačových sítí jako jsou DOI, HDL, URN, PURL, ARK, které patří mezi nejvýznamnější trvalé identifikátory digitálních informačních entit. [2] S nimi souvisí oblast tzv. směrovacích služeb řešících směrování identifikátorů digitálních objektů, tedy jejich mapování k jedné nebo více adresám (např. URL), na kterých se informační zdroj/objekt nalézá. [2]

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Ludmila. Informační objekt. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000885&local_base=KTD
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 2, s. 82-88. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402082.html
 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • CISAC. ISWC International Agency : [Home Page] [online]. Paris : CISAC, 2001- [cit. 2016-05-27]. Přístup z: http://www.cisac.org.
 • CUBR, Ladislav a Zdeněk VAŠEK. Identifikátory digitálních dokumentů se zaměřením na systém URN: NBN v ČR. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(6), s. 214-217. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/6-2013/identifikatory-digitalnich-dokumentu-se-zamerenim-na-system-urn-nbn-v-cr-113-1484.htm.
 • ISO 27729:2012. Information and documentation – International Standard Name Identifier. Geneva: International Organization for Standardization, 2012-03-06. 15 s. International Standard
 • Mezinárodní agentura ISNI. ISNI : International Standard Name Identifier [online]. London: ISNI International Agency, [2011-] [cit. 2016-05-21. Dostupný z: http://isni.org/

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

trvalé identifikátory, informační zdroje, informační objekty, směrovací služby, mezinárodní standardy, mezinárodní normy