Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Uveďte příklady textových editorů. Popište typickou strukturu rozsáhlejšího dokumentu, např. bakalářské pr. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu.

Textový editor je počítačový program (aplikace), který je určen k úpravám v počítači psaného textu. V některých zdrojích je rozlišován textový editor a textový procesor (editor slouží k úpravám prostého textu bez jakéhokoli fomrátování, textový procesor už pracuje s formátováním textu), většinou se však tyto pojmy slučují a za textový editor je považován jakýkoli program, který primárně pracuje s textem. Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je textový editor doslova "počítačový program pro pořizování a úpravu textů (např. strukturace textu, tvorba nadpisů, volba typů písem apod.)"[1].

Textový editor

Základní charakteristika

Logo - LibreOffice Writer
Logo - Microsoft Office Word

V tomto hesle bude pod pojmem textový editor myšlen především výše zmíněný druhý význam, tedy jakýkoli program, který je primárně určen k úpravě textu. Tyto programy jsou většinou základní součástí operačních systémů (jak v Microsoft Windows, tak v operačním systému produktů od firmy Apple MAC či unixových systémech typu Linux). Jsou to programy, které jsou uživatelsky nejjednodušší a ovládají se intuitivně. Mezi nejznámější patří Poznámkový blok nebo TeachText (příp. TextEdit). V těchto programech lze text formátovat jako celek (tedy jednotně druh fontu, velikost písmen apod.), ale nelze ho upravovat detailně (velikost nadpisů apod.). Jejich výhodou je již zmíněné intuitivní ovládání a to, že díky své jednoduchosti téměř nezatěžují operační systém.

Naopak editory, které dokážou text formátovat na uživatelsky základní i pokročilé úrovni, je nutné instalovat samostatně a většinou je jejich používání zpoplatněné. Obvykle bývají součástí větších balíčků programů, které obsahují zpravidla program pro úpravu tabulek, prezentací, správu elektronické pošty a podobně.

Při vytváření dokumentů je také dobré se zaměřit na základní principy při tvoření dokumentů.

Balíček programů MS Office

Charakteristika nejrozšířenějších editorů

Základní funkce

Mezi základní funkce obou programů patří formátování textu (tedy nastavení určitých vlastností textu jako je typ fontu, jeho řez, barva, velikost...). Oba dva editory jsou schopné přenášet informace včetně formátování mezi dalšími programy v rámci svého balíčku, je tak možné vložit do textového editoru tabulku z tabulkového editoru tak, že ji lze stále upravovat.

Základní rysy

Microsoft Word je textový editor patřící do kancelářského balíku Microsoft Office. Jeho užívání je zpoplatněno a většinou i časově omezeno. První verze pro Windows byla vytvořena v roce 1989 pod názvem Word 1.0 (odkaz wikipedie). Jeho výchozím formátem je formát .docx, ale zvládne otevřít i starší verzi (.doc) a s pozměněným formátováním pracuje i s OpenOffice formáty (viz níže).

Microsoft nabízí Word i jako aplikaci pro smartphony od firmy Apple i s operačním systémem Android. Současně nabízí možnost integrovat do Wordu Skype a řešit s kolegy své dokumenty v reálném čase. Zatím nejnovější verze balíčku Microsoft Office se nazývá Office 365.

Soubor:Informaticaeducativa20.png
Prostředí Microsoft Office Word 365

OpenOffice Writer (v novější verzi LibreOffice Writer) je textový editor patřící do kancelářského balíku OpenOffice/LibreOffice. Je nabízený zdarma (s možností darovat určitou částku vývojářům) a je konkurencí výše zmíněného Wordu. Jejich vzhled je podobný vzhledu starších verzí Wordu (do verze 2003). Výchozím formátem je formát .odt, ale dokáže pracovat i s dokumenty .doc či .docx. Funguje ve všech operačních systémech.

Nejnovější verzí balíčku LibreOffice je v současnosti verze 5.2.4.

Prostředí LibreOffice Writeru

Počítačová sazba

Ukázka sazby v programu Adobe InDesign

Profesionální sazba se provádí v takzvaných DTP programech (desktop publishing, doslova publikování na stole). Dokument vzniká za pomoci počítače vybaveného sázecím programem a obsluhy (DTP operátora či grafika). DTP operátor zpracovává obrazové a textové návrhy reklamních materiálů podle výtvarných podkladů, provádí grafické úpravy uvádí je do konečné podoby v rámci předtiskové přípravy.[2]

Tyto programy nejsou uživatelsky natolik přívětivé jako předchozí zmíněné programy a pro jejich ovládání je většinou nutné školení. Přinášejí ovšem mnohem více funkcí a možností, dále dokážou importovat mnoho různých formátů a připravit dokument k tisku na velmi profesionální úrovni. Mezi nejrozšířenější programy patří QuarkXpress, program z řady Adobe Adobe InDesign (který vyvinula firma Adobe Systems), dále Scribus a mezi studenty často velmi populární TeX. Programy mohou být opět zpoplatněné (jako např. Adobe InDesign), ale existují i open source programy (TeX).

Funkce

V těchto programech jsou možnosti práce s textem i obrazem výrazně rozšířené. Text je možné "vlévat" do vytvořených objektů, stanovovat mu obrysy a trasy. Přímá a jednoduchá komunikace s dalšími programy grafického balíčku (pokud je to možné, například u Adobe InDesign) je samozřejmostí. Širší jsou také možnosti úpravy fotografií - je možné jednoduše vkládat popisky, upravovat možnosti ořezu i kvality fotografie a různorodě měnit možnosti obtékání textu. V programech tohoto typu pak pracují i knižní nakladatelství a redakce tiskovin (např. redakce regionálních Deníků pracují v aplikaci RedWeb).

Možnosti spolupráce více autorů

Prostředí Google Docs

V současnosti (především kvůli narůstajícímu trendu využívání internetu, online aplikací a sdílení) je poptávka po online správě dokumentů a jejich sdílením velká a využívá se jí čím dál častěji. Nejrozšířenějšími možnostmi je sdílení pomocí Microsoft Office a Dokumentů Google(Google Docs). Pro obě dvě možnosti je nutné mít účet u zmíněné společnosti, u Microsoftu je navíc nutné mít i zakoupenou licenci pro Office.

Dokumenty Google

Google Dokumenty samy sebe prezentují jako "textový procesor pro týmy". V editoru je možné vytvářet a ukládat vlastní dokumenty, po nastavení sdílení je pak možné je poskytnout k nahlédnutí vybraným uživatelům, kteří je buďto můžou i sami upravovat, nebo si je můžou pouze zobrazit. V případě neshod lze přejít v historii k původní verzi dokumentu. V rámci dokumentu se provádějí změny v reálném čase, lze s nimi také přímo komunikovat pomocí integrovaného chatu a nebo vkládat komentáře s poznámkami do textu. Dokumenty mají základní možnosti formátování, které lze nalézt v ostatních textových editorech. Google Dokumenty soubory nejen sami vytváří, ale dokážou pracovat i s importovanými dokumenty MS Office i OpenOffice a pdf.[3]

Odkazy a zdroje

Reference

  1. BALVÍNOVÁ, Alena. Textový editor. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-01-18]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/VQN4YFVCADPYEXIXDS5EQCDJ5DBDFY8XGH6XF9XQXNR3NVHQ6E-32751?func=full-set-set&set_number=074794&set_entry=000006&format=999
  2. DTP operátor. In: Prace.cz [online]. [cit. 2017-01-18]. Dostupné z:http://www.prace.cz/poradna/encyklopedie-profesi/d/dtp-operator/
  3. Google Dokumenty. In: G Suite by Google Cloud [online]. [cit. 2017-01-18]. Dostupné z: https://gsuite.google.cz/intl/cs/products/docs/

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

textový editor, počítačová sazba, úprava dokumentu, formátování textu, microsoft office, openoffice, libreoffice