Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov

Kancelársky balík je integrovaný program používaný v kancelárskej praxi. Obvykle zahŕňa textový a tabuľkový procesor, databázový systém, grafický editor, často tiež program na vytváranie prezentácií a komunikačný, poštový program.[1]

História a vývoj

Prvé kancelárske balíky vznikali v priebehu osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov. Ich vývoj spočiatku prebiehal na úrovni jednotlivých programov, pričom najväčšia pozornosť bola venovaná textovému editoru, na vývoji ktorom pracovala aj spoločnosť IBM. Ten v prvých fázach umožňoval len funkcie ako vkladanie textu, editovanie a tlač. Neskôr, už ako textový procesor – umožňujúci formátovanie a pokročilú prácu s textom – bol ponúkaný spolu s tabuľkovým procesorom a inými aplikáciami ako komplexnejší balík pre uľahčenie kancelárskej práce. Výhodou bola od počiatku dobrá kompatibilita s jednotlivými aplikáciami. Napríklad textový procesor umožňoval jednoduché vkladanie dát z tabuľkového procesoru. Zabezpečený tiež bol export pre univerzálny formát PDF. Kancelársky balík tak obsahoval nástroje potrebné k vytvoreniu, spracovaniu, uloženiu a odoslaniu rôznych typov dokumentov.[2][3]

Medzi historických priekopníkov patrí neodmysliteľne aj český textový procesor Text602 typu WYSIWYG, ktorý bol rozšírený v prvej polovici deväťdesiatych rokov.[4] Ďalším, veľmi dôležitým priekopníkom tohto druhu aplikačného softwaru, a teda kancelárskych balíkov, bola spoločnosť Microsoft. Svoju prvú verziu Office 1 vydala v roku 1989 pre počítače Apple. Až o rok neskôr prišiel Office 1 aj pre vlastný operačný systém, Microsoft Windows.[5]

Trend vo vývoji kancelárskych balíkov značne ovplyvnil Web 2.0. Writely, ktoré vytvorilo textový editor bežiaci priamo v internetovom prehliadači, si všimla spoločnosť Google a v roku 2006 tento start-up kúpila. Prerobila ho do služby Google Docs, kde pridala aj ďalšie aplikácie z tradičných kancelárskych balíkov. Dnes je služba Google Docs ponúkaná ako súčasť komplexného cloudu pomenovanom Google Drive. Microsoft na obľúbenosť online kancelárskych balíkov odpovedal vlastnou službou Office Online.[6]

Rozdelenie kancelárskych balíkov

Podľa funkčnosti aplikácie je možné kancelárske balíky deliť na desktopové, online a mobilné [2]. V posledných rokoch sa producenti snažia stierať hranice medzi týmto delením a ponúknuť komplexnejšie riešenie. Príkladom je Office 365.

Desktopové kancelárske balíky

Predstavujú množinu aplikácií, ktorých programová časť je uložená na koncovom zariadení užívateľa. Desktopové kancelárske balíky vyžadujú inštaláciu, alebo pretiahnutie na disk či prenosné médium – v prípade tzv. portable aplikácií.[2][3]

Online kancelárske balíky

Online kancelárske balíky narozdiel od desktopových nevyžadujú, aby ich kompilované kódy boli prenesené na koncovom zariadení používateľa. Sú nahrané a spúšťané na serveri poskytovateľa kancelárskeho balíku. Užívateľ k rozhraniam aplikácií pristupuje prostredníctvom internetového prehliadača.[2][3]

Mobilné a tabletové kancelárske balíky

Z dôvodu stále narastajúceho počtu dotykových zariadení, sa poskytovatelia desktopových, či online kancelárskych balíkov, snažia svoje aplikácie sprístupniť aj pre tento segment. Vydávajú natívne aplikácie, pre operačné systémy Android, iOS, alebo Windows 10 Mobile (predtým Windows Phone), ktoré majú grafické rozhranie prispôsobené na dotyk.[2][3]

Zoznam kancelárskych balíkov[7]

Desktopové Apache OpenOffice, Calligra Suite, LibreOffice, NeoOffice, MobiSystems OfficeSuite, ThinkFree Office, iWork, Kingsoft Office, Microsoft Office, SoftMaker Office, WordPerfect Office, ConceptDraw Office
Online Google Docs & Sheets, Slides (Google Drive), Feng Office CE, Tiki Wiki CMS Groupware, Cloud@Mail.Ru, iWork.com, Office Online, ShareOffice, ThinkFree Online, Zoho Office Suite
Mobilné Documents To Go, Kingsoft Office, iWork, Microsoft Office Mobile, Polaris Office, Quickoffice, SoftMaker Office, ThinkFree Mobile, Google Docs & Sheets, Slides (Google Drive)

Kancelárske balíky a cloud

Rozmach online kancelárskych balíkov prístupných cez webový prehliadač má množstvo výhod. Užívateľ nemusí sťahovať a inštalovať na svoj počítač žiadny software, alebo sa starať o aktualizácie. Nepotrebuje dbať na hardwarové nároky, pretože cloudové riešenia bežia všade tam, kde funguje prehliadanie webových stránok. Výhodou je tiež to, že ak sa s používateľovým počítačom niečo stane, dokumenty sú vždy bezpečne uložené na vzdialenom serveri. Jednoduché zdieľanie dokumentu a kolaborácia sú ďalšie z nesporných výhod cloud computingu. Zanedbateľná nie je ani nízka cena za licenčné poplatky v porovnaní s desktopovými kancelárskymi balíkmi. Uplatňuje sa metóda Software as a Service (SaaS) – software ako služba, ktorá je v základných funkciách väčšinou zadarmo. Poskytovatelia ale často sprístupňujú niektoré pokročilejšie funkcie za určitý poplatok. Za prenajímanie služby sa tak môže platiť mesačne, prípadne ročne.

Cloudové riešenia majú ale oproti desktopovým stále niekoľko nevýhod. Príkladom je nutnosť kvalitného pripojenia k internetu – najmä pri kolaborácii je zásadná rýchla odozva serveru. Užívateľ stráca kontrolu nad verziou softwaru, čo má za dôsledok to, že niektoré funkcie poskytovateľ môže kedykoľvek odstrániť, zmeniť, alebo pridať. Značnou nevýhodou je tiež obmedzenosť funkčnosti oproti desktopovým verziám kancelárskych balíkov.[2]

Prízvuk na prevládajúce výhody cloudu neignorujú ani poskytovatelia klasických dektopových riešení, ktorí sa snažia nevýhody medzi klasickými a online verziami eliminovať. Online služby, ako je kolaborácia, alebo ukladanie na vzdialený server, jednoducho integrujú do desktopových balíkov. Microsoft, preto v roku 2010 predstavil SaaS službu Office 365, ktorá je odpoveďou na konkurenčnú službu Google Apps. Za predplatné ponúka komplexné cloudové riešenia, ktorých súčasťou je aj Office Online. Office 365 ale neponúka platiacim používateľom len rozhranie dostupné cez webový prehliadač, ale súčasne aj desktopovú verziu kancelárskeho balíka. Tá sprístupňuje všetky funkcie, ktoré Microsoft Office vždy ponúkal, obohatené o výhody cloudu.

Natívne formáty vybraných kancelárskych balíkov

Navzdory tomu, že balíky od rôznych spoločností používajú vlastné prípony súborov, vychádzajú prevažne z rovnakého formátového štandardu Office Open XML (OOXML). Ten vznikol z uzavretého formátu, ktorý používal Microsoftom pred rokom 2007. Odporcovia OOXML používajú OpenDocument (ODF). Napriek tomu, všetci producenti kancelárskych balíkov umožňujú do istej miery kompatibilitu a export pre konkurenčné aplikácie.[8]

Google Drive[9]

Názov aplikácie Typ aplikácie Prípony súborov
Dokumenty Google textový procesor .gdoc
Tabuľky Google tabuľkový kalkulátor .gsheet
Prezentácie Google prezentačný software .gslides
Nákresy Google software pre nákresy .gdraw
Formuláre Google software pre vytváranie online formulárov .gform

iWork

Názov aplikácie Typ aplikácie Prípony súborov
Pages textový procesor .pages
Numbers tabuľkový kalkulátor .numbers
Keynote prezentačný software .key

Microsoft Office[10]

Názov aplikácie Typ aplikácie Prípony súborov
Word textový procesor .docx
.doc
Excel tabuľkový kalkulátor .xlsx
.xls
PowerPoint prezentačný software .pptx
.ppt
OneNote poznámkovací software .pptx
.ppt
Outlook poštový klient .pst
Access databázový software .accdb

OpenOffice

Názov aplikácie Typ aplikácie Prípony súborov
Writer textový procesor .odt
Calc tabuľkový kalkulátor .ods
Impress prezentačný software .odp

Odkazy

Referencie

 1. BALVÍNOVÁ, Alena. Kancelářský balík. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000191&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 KOUBEK, Lukáš. Online kancelářské balíky, jejich porovnání a vhodnost použití v neziskových organizacích. Praha, 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Vedoucí práce Ing. Bc. David Klimánek, Ph.D.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 STUPKA, Aleš. Používání kancelářských balíků na středních školách a gymnáziích [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-09-10]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Válek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/343633/pedf_m/
 4. Text602. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-13]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Text602
 5. Microsoft Office: od roku 1989 do éry smartphonů, tabletů a cloudu - Lupa.cz [online]. [cit. 2015-09-10]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/microsoft-office-od-roku-1989-do-ery-smartphonu-tabletu-a-cloudu/
 6. Webové kancelářské aplikace: od experimentů ke klíčovým službám - Lupa.cz [online]. [cit. 2015-09-10]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/webove-kancelarske-aplikace-od-podivnych-experimentu-ke-klicovym-sluzbam
 7. List of office suites. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_office_suites
 8. Office Open XML. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
 9. What are the new Google Docs file types used by Google Drive? [online]. [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://fileinfo.com/help/google_drive_file_types
 10. List of Microsoft Office filename extensions. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Microsoft_Office_filename_extensions

Použitá literatúra

 • KOUBEK, Lukáš. Online kancelářské balíky, jejich porovnání a vhodnost použití v neziskových organizacích. Praha, 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Vedoucí práce Ing. Bc. David Klimánek, Ph.D.
 • STUPKA, Aleš. Používání kancelářských balíků na středních školách a gymnáziích [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-09-10]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Válek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/343633/pedf_m/
 • Webové kancelářské aplikace: od experimentů ke klíčovým službám - Lupa.cz [online]. [cit. 2015-09-10]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/webove-kancelarske-aplikace-od-podivnych-experimentu-ke-klicovym-sluzbam

Súvisiace články

Kľúčové slová

kancelársky balík, Microsoft Office, iWork, Google Drive