Microsoft Office

Microsoft Office od spoločnosti Microsoft Corporation, je najrozšírenejší kancelársky balík súčasnosti. Je dostupný na desktopových operačných systémoch Windows, OS X, prípadne pomocou emulačného nástroja Wine aj na unixových a linuxových systémoch. Nechýba ani podpora mobilných operačných systémov Android, iOS a Windows 10 Mobile (predtým Windows Phone).[1]

História a vývoj

Počiatky vývoja kancelárskeho balíka siahajú do roku 1984, kedy Microsoft vytvoril prvú verziu Wordu 1.0 určeného pre počítače Mac. O rok neskôr, v roku 1985, predstavil Excel 1.0 a o dva roky neskôr, zase PowerPoint 1.0. Jednotlivé aplikácie – Word, Excel, PowerPoint – zakomponoval do kancelárskeho balíka nazvaného Microsoft Office pre Mac. Prvú verziu Officu predstavil Bill Gates 1. augusta 1988 (predávať sa začala v roku 1989) na COMDEXe v Las Vegas, a to pre počítače Mac. Verzia pre vlastný operačný systém Microsoft Windows, sa objavila až o rok neskôr, v roku 1999. V priebehu času boli do kancelárskeho balíka pridávané ďalšie aplikácie alebo funkcie, ako je kontrola pravopisu, alebo integrácia scriptovacieho jazyka Visual Basic.[1][2]

Verzie Officu[1]

Windows

Verzia Rok vydania
Microsoft Office pre Windows 1990
Microsoft Office 3.0 1992
Microsoft Office 4.x 1993
Microsoft Office 95 1995
Microsoft Office 97 1997
Microsoft Office 2000 2000
Microsoft Office XP 2002
Microsoft Office 2003 2003
Microsoft Office 2007 2007
Microsoft Office 2010 2010
Microsoft Office 2013 2012
Microsoft Office 2016 2015

Mac / OS X

Verzia Rok vydania
Ranné verzie Microsoft Office pre Mac 1989–1994
Microsoft Office 98 Macintosh Edition 1998
Microsoft Office 2001 and v. X 2000-2001
Office 2004 2004
Office 2008 2008
Office 2011 2010
OneNote a Outlook pre Mac 2014 2013-2014
Office 2016 2015


Okrem retail verzií kancelárskeho balíka, Microsoft od roku 2011 ponúka aj Office 365 formou mesačného, alebo ročného predplatného. Ten je odpoveďou na prevládajúci trend cloudových služieb, ako napríklad Google Docs.[3]

Aplikácie

Word

Microsoft Word je textový procesor, ktorý je jednou z kľúčových aplikácií kancelárskeho balíka. Okrem bežného formátovania textu, umožňuje aj množstvo pokročilejších funkcií, ako sú napríklad:

 • Šablóny: štartovacie dokumenty s už predvoleným vzhľadom dokumentu, alebo formátovaním textu.
 • Štýly: umožňujú predvoliť jednotné formátovanie pre vybrané časti textu, ako sú nadpisy, odstavce, a iné.
 • Tabuľky: pridávajú možnosť text sprehľadniť do riadkov a stĺpcov.
 • Grafika: import všetkých typov obrázkov, vytváranie diagramov, poprípade funkcia SmartArt.
 • Korešpondencia: vytváranie listov pre hromadnú korešpondenciu, ktoré sa dokážu automaticky prispôsobiť každému z recipientov.
 • Zabezpečenie dokumentu a revízia: Word umožňuje dokument zamknúť pred ďalším upravovaním. Dokáže tiež sledovať zmeny vykonané ostatnými užívateľmi.[4][5]

Excel

Microsoft Excel je tabuľkový kalkulátor, ktorý uľahčuje prácu s numerickými dátami. Excel je zásadný software najmä pre podnikových užívateľov, pretože umožňuje spracovávať a zobrazovať detailné dáta predaja, alebo vykonávať finančné kalkulácie. Kalkulácie sa vykonávajú pre hodnoty vložené v bunkách podľa vlastných, alebo predvolených vzorcov. Medzi pokročilé funkcie patria:

 • Hárky: dovoľujú rozdeliť množinu informácií do vlastných organizovaných skupín dát.
 • Rozsahy: umožňujú zvoliť väčšiu množinu buniek vo vzorcoch.
 • Formátovanie hodnôt: hodnoty v bunkách je možné zobraziť podľa nastaveného formátu. Napríklad formátovanie časových údajov, alebo počet desatinných miest, ktoré sa v bunke zobrazia.
 • Grafy: vizualizácia dát do rôznych typov graf – Excel ponúka množstvo predvolených typov.
 • Špecializované formátovanie dát: pokročilé formátovanie buniek na základe podmienok.[4][5]

PowerPoint

Microsoft PowerPoint je software pre prezentácie, ktorý umožňuje komunikovať informácie a myšlienky prostredníctvom zobrazovaných snímkov. PowerPoint je dôležitý nielen v akademickom, ale aj obchodnom prostredí. Medzi funkcie patrí:

 • Šablóny, Témy: kontrolujú obsah, ktorý sa zobrazuje na snímkoch a to, ako má byť rozvrhnutý.
 • Tabuľky a grafy: podobne ako Word a Excel, PowerPoint umožňuje zobrazovať dáta v grafoch, alebo riadkoch a stĺpcoch. Tabuľky a grafy sa dajú z ostatných aplikácií kancelárskeho balíka kopírovať a dáta prepájať.
 • Animácie a prechody: jednotlivé prvky snímkov sa dajú animovať rovnako, ako prechody medzi snímkami. Animácie, či prechody, je možné automaticky načasovať alebo spustiť podľa zvolených akcií.
 • Živé prezentácie: PowerPoint ponúka množstvo funkcií ako sa majú prezentácie pri premietaní správať – skrývanie snímkov, preskakovanie medzi snímkami, odlišné rozhrania na rôznych zobrazovacích zariadeniach.[4][5]

Outlook

Microsoft Outlook je pokročilý správca e-mailových správ, ktorý navyše umožňuje plánovanie kalendáru, informácií o kontaktoch, alebo správu úloh.[4]

Access

Microsoft Access je program na vytváranie databáz, ktorý dokáže pracovať s veľkým množstvom dát. Príkladom je databáza užívateľov, správa tovaru, alebo zoznamy objednávok, ktoré obsahujú stovky, či tisíce entít. V Accesse možno tvoriť dotazy na zobrazenie dát, ktoré splňujú zadané podmienky. Nechýba generovanie výsledkov a pokročilá analýza dát.[4]

Publisher

Microsoft Publisher je software pre vytváranie publikácií, ktoré sú zamerané viac na dizajn ako na text. Obsahuje množstvo šablón, dekoračných prvkov a pozadí pre návrh reprezentatívnych dokumentov.[4]

OneNote

Microsoft OneNote umožňuje spravovať rôzne materiály, referencie a hlavne poznámky k rôznym aktivitám, či projektom. Uľahčuje hľadanie relevantných informácií.[4]

Office 365

(rozpracované)

Odkazy

Referencie

 1. 1,0 1,1 1,2 Microsoft Office. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
 2. Microsoft Office: od roku 1989 do éry smartphonů, tabletů a cloudu - Lupa.cz [online]. [cit. 2015-9-14]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/microsoft-office-od-roku-1989-do-ery-smartphonu-tabletu-a-cloudu/
 3. Office 365. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-09-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Office_365
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 BUCKI, Lisa. Microsoft Office 2013 Bible. 4th Edition. Indianapolis: Wiley, c2013, 1479 p. ISBN 978-1-118-48809-6.
 5. 5,0 5,1 5,2 STUPKA, Aleš. Používání kancelářských balíků na středních školách a gymnáziích [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-09-10]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Válek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/343633/pedf_m/

Použitá literatúra

Súvisiace články

Kľúčové slová

kancelársky balík, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft, Office