Charakterizujte významné mezinárodní bibliografické databáze vztahující se k oboru informační věda a knihovnictví (ERIC, INSPEC, EconLit aj.)

SA (Sociological Abstracts) a SODOPA (Social Planning/Policy &Development Abstracts)

 • Významná databáze z oboru sociologie, vznikla v roce 1953.
 • Producentem je americká nevýdělečná společnost Sociological Abstracts.
 • Databáze SOPODA dnes doplňkem SA.
 • Společnost Cambridge Scientific Abstracts zajišťuje publikování a online zpřístupňování báze dat.
 • Roční přírůstek cca 30 000 záznamů, velikost báze 836 000 záznamů.
 • Výstupy: online přístup (producent a databázové centrum OVID), tištěné výstupy

Obsah a zdroje:

 • Báze SA: sociologie a příbuzné obory (sociální psychologie, sociologie výchovy).
 • Báze SOPODA: aspekty specifických technik, programů a směrů výzkumu sociálních problémů.
 • Články z 1800 časopisů a konferenčních sborníků, knihy, disertace, recenze knih.

Záznam:

 • Záznam obsahuje pomocné údaje, bibliografické údaje, abstrakt a další věcné údaje.
 • Speciální tezaurus SAI (asi 4 000 termínů a speciální klasifikace).

ERIC (Education Resources Information Center)

 • Obor výchova a školství, vznik v roce 1966.
 • Objemná centralizovaná bibliografická databáze, součástí se stala nově koncipovaná digitální knihovna s úplnými elektronickými texty.
 • V budoucnu doplnění audiovizuálních a digitálních materiálů
 • Dokumenty ukládané do systému editory a autory. Pak revidovány profesionálními indexátory.
 • Elektronické dokumenty s ošetřenými autorským právy jsou zdarma (cca 110 000).
 • Ostatní dokumenty jsou dodávány hypertextově propojené komerční dodavatelské služby.
 • Sponzorem je Národní knihovna pro výchovu USA.
 • Základním posláním je zabezpečovat přístup k velkému množství literatury z oblasti výchovy.
 • 1 200 000 záznamů, roční přírůstek 34 000 záznamů
 • Výstupy: online přístup (producent a databázová centra dialog, OVID, OCLC aj.), tištěné výstupy.

Obsah a zdroje:

 • Báze bibliografických dat v oboru výchova
 • Centralizovaná báze
 • 775 časopisů, šedá literatura, výzkumné zprávy, konferenční materiály, prezentace, disertace, kvalitní diplomové práce, knižní publikace včetně učebnic, průvodce k výuce, legislativní a právní dokumenty, vládní dokumenty, číselná a statistická data, testovací materiály, překlady ukládané jednotlivci

Záznam:

 • Pracovní jazyk angličtina (záznam musí splňovat požadavky na moderní provoz dig. knihoven).
 • Záznam obsahuje pomocné údaje, bibliografické údaje, anotace/referát a další věcné údaje.

ECONLIT

 • Významná světová báze dat z oblasti ekonomie.
 • Producentem je Americká ekonomická společnost (vznikla v roce 1885).
 • Časopis Journal of Economic Literature
 • 850 000 záznamů, roční přírůstek cca 27 000 záznamů
 • Výstupy: online (DIALOG, OVID, OCLC), portály, CD-ROM a tištěné výstupy.

Obsah a zdroje:

 • Báze sleduje teoretické, praktické a historické aspekty dílčích ekonomických disciplín.
 • Články z cca 750 časopisů a sborníků(excerpují se dílčí statě, eseje, studie, aj.).
 • Knihy, recenze knih, disertace a pracovní studie, úplné texty recenzí.

Záznam:

 • Záznam obsahuje pomocné údaje, bibliografické údaje, autorský referát a další věcné údaje.
 • Dokumenty indexovány podle předmětové klasifikace JEL.

INSPEC (information Service – Physics, Electrical and Electronics, and Computers and Control)

 • Producentem je Institution of Engineering and Technology (Velká Británie).
 • Vznik v roce 1898, časopis Science Abstracts.
 • Speciální odbor Information Service for the Physics and Engineering communities.
 • IEE zajišťuje služby poskytování úplných textů dokumentů registrovaných v databázi INSPEC.
 • Všechny typy dokumentů.
 • Připojena německá báze PHYS – fyzika, astronomie, astrofyzika.
 • 10,5M záznamů, roční přírůstek cca 500 000 záznamů.
 • Výstupy: online (producent a databázová centra DIALOG, OVID), CD-ROM, portály, tištěně.

Obsah a zdroje:

Dělení podle oboru (fyzika, elektroinženýrství, komunikace atd.). Všechny základní typy dokumentů – knihy, disertace, výzkumné zprávy, patenty (ojediněle) Články asi z 3 850 časopisů a z asi 2 500 konferenčních materiálů.

Záznam:

 • Dokumenty zpracovány podle speciálního třídění INSPEC Classification
 • Nebo podle speciálního tezauru

EBSCO

 • Divize EBSCO Industries, Inc., což je jedna z největších soukromých společností ve Spojených státech
 • Založeno 1944 [1]
 • Nabízí pět volně dostupných databází, které jsou přístupné kdykoli a pro každého:
 1. Historical Abstracts with Full Text
 2. Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
 3. Academic Search Complete
 4. Business Source Complete
 5. Regional Busines News
 • Pod EBSCO spadá vyhledávací databáze EBSCOhost, která se se svými desítkami tisíc zákazníků v podobě webových stránek a jejich miliony uživatelů řadí mezi nejvyužívanější online informační databáze [2]
 • Jde o vyhledávací službu

Obsah a zdroje:

 • Dizertační práce
 • Vyhledávací databáze, digitální archiv, magazíny, knihy, časopisy
 • Přes 8400 kompletních titulů časopisů v digitální podobě [3]

Záznam:

 • Vyhledávat se dá v jedné nebo i ve více databázích
 • Vyhledávání se dá filtrovat pomocí operátorů (AND, OR, NOT)
 • Dále se dá nastavit režim vyhledávání – základní nebo rozšířený, výsledky vyhledávání lze také upravit v možnostech vyhledávání
 • Záznam obsahuje pomocné údaje, bibliografické údaje, anotace [3]

ProQuest

 • ProQuest se snaží díky lepšímu přístupu k vědeckým výsledkům a efektivnějšímu vyhledávání v databázích pomoci vědcům a knihovnám po celém světě
 • Kolektiv ProQuestu nastartoval roku 1996 evoluci informačního průmyslu [4]

Obsah a zdroje:

 • Přes 17000 periodik
 • Víceoborová periodika, společenské a humanitní obory, medicína a zdraví, přírodní vědy a technika, obchod, ekonomika a management, regionální vědecké časopisy
 • Dizertační práce, tržní zprávy i profily firem (Hoover's) a průmyslových odvětví [5]

Záznam:

 • Lze vyhledávat v jedné nebo i ve více databázích
 • Bibliografické záznamy, abstrakty, text v HTML i PDF formátu [5]

SJSU

Obsah a zdroje:

 • Obsahuje mnoho databází např. abstrakty, bibliografie, dizertační práce nebo periodika [6]

Záznam:

 • Lze vyhledávat napříč databázemi nebo pouze v jedné
 • Dají se upravit předměty vyhledávání
 • Výsledky jsou zobrazeny formou heslo – krátká charakteristika [6]

Reference

 1. About EBSCO. EBSCO [online]. EBSCO Industries, 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/about
 2. EBSCO [online]. EBSCO Industries, 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/
 3. 3,0 3,1 EBSCOhost. PoInT [online]. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://point.mup.cz/ebsco/
 4. About: Who We Are. ProQuest [online]. ProQuest, 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://www.proquest.com/about/who-we-are.html
 5. 5,0 5,1 Databáze. ProQuest [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o. & ProQuest, 2016 [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://www.proquest.cz/databaze
 6. 6,0 6,1 6,2 A-Z Databases. SJSU: Dr. Martin Luther King, Jr. Library [online]. CA [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://libguides.sjsu.edu/az.php

Související články

Co jsou databáze Dokumentografické systémy USA EBSCO ProQuest

Klíčová slova

bibliografické databáze, informační a knihovní věda, ERIC, INSPEC, ECONLIT, EBSCO, ProQuest, SJSU