Citebase Search

Citebase Search patřila k významným aktivitám, které ve své době působily v oblasti volně dostupných citačních služeb. Systém byl vyvíjen v rámci projektu OpCit (The Open Citation Project). Největší zásluhy na jeho vývoji měla univerzita v Southamptonu, Angli. Bibliografické záznamy byly sklízeny z řady volně dostupných internetových archivů. Ke sklízení dat byl využíván protokol OAI-PMH (Open Archive Iniciative – Project Metadata Harvesting)[1] Nicméně v tuto chvíli vše naznačuje tomu, že samotný projekt již není aktivní (webové stránky Citebase již prakticky neexistují[2], poslední aktivita na webu byla podle webového archivu v roce 2012[3]).

O systému

Citebase Search byla citační služba, která vznikla na základě americko-britského projektu OpCit (The Open Citation Project). Projekt OpCit fungoval v letech 1999 - 2002 a zabýval se otázkami propojování bibliografických záznamů a citací, které jsou volně dostupné v archivech elektronických tisků. Dále měl za úkol tvorbu bibliometrických a informetrických analýz pro lepší porozumění využívání vědecké literatury v průběhu tvůrčího procesu. Na základě projektu OpCit vznikl systém Citebase Search. Konkrétně byl vyvinut na Southamptonské univerzitě ve Velké Británii. Veřejně byl představen v roce 2001 a následující rok byl integrován s archivem arXiv.org a bylo jej možné začít využívat.[4]

Citebase Search byl autonomním scientometrickým nástrojem ke zjišťování potenciálu informačních materiálů, které jsou uloženy v elektronických archivech s otevřeným přístupem. Databáze sklízela metadata ve formátu Dublin Core ze zdrojových dokumentů pomocí protokolu OAI-PMH. Systém Citebase sklízel na základě vlastního rozhraní úplné texty zdrojových dokumentů, ze kterých pak extrahoval záznamy citovaných dokumentů.[4]

Odkazy

Reference

  1. FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje. Česko, 2012, 183 s. Dostupné také z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/23/37/07/elektronicke-informacni-zdroje.pdf
  2. www.citebase.org. [online]. [cit. 04. 05. 2018] Dostupné z: http://www.citebase.org
  3. web.archive.org. [online]. [cit. 04. 05. 2018] Dostupné z: https://web.archive.org/details/Citebase.org
  4. 4,0 4,1 BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. Praha: Albertina icome, 2006. ISBN 1801-2213. Dostupné také z: https://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf

Doporučená literatura

BRODY, Tim, Citebase Search: Autonomous Citation Database for e-Print Archives. Third international technical workshop and conference of the project SINN Third international technical workshop and conference of the project SINN, Germany. 17 - 19 Sep 2003. [online]. Germany, 2003 [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: https://eprints.soton.ac.uk/260677/1/brody_sinn03_paper.pdf

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Digitální knihovna, citační rejstřík, citace, databáze, Open Access, Citebase Search, OAI-PMH, metadata, Dublin Core, OpCit, arXiv.org