DSpace

DSpace (Digital Archive Project) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven.

Systém DSpace

Systém DSpace poskytuje zázemí pro provozování digitálních knihoven a souvisejících funkcí zejména při akademických institucích. Systém měl být vyvinut a nasazen na MIT (Massachusetts Institute of Technology) a být zároveň k dispozici dalším uživatelům. Kolem vývoje celého systému se časem vytvořila skupina vývojářů z celého světa, takže se jedná pravděpodobně o jeden z nejživěji se rozvíjejících projektů v oblasti volně dostupných systémů digitálních knihoven. Komunita uživatelů a vývojářů systému má propracovaný systém vývoje, na které se může podílet kdokoli. O zařazení jednotlivých vylepšení do oficiální verze systému rozhoduje komise hlavních vývojářů. [1]

Vlastnosti systému

Systém poskytuje jak samotný repozitář pro ukládání dat, tak kompletní webové rozhraní pro přístup – pro koncového uživatele i pro správce. Systém je poskytován volně včetně zdrojových kódů. Pro popisná metadata používá systém standard Dublin Core, pro sdílení metadat standard OAI-PMH. Perzistence objektů a jejich jednoznačné identifikátory jsou řešeny pomocí Systému Handle CNRI. DSpace podporuje i standard OpenURL. [1]

Digitální objekty systému DSpace

V systému DSpace digitální objekt ošetřen jednoznačným identifikátorem a jeho strukturu tvoří metadata i samotná data. Systém poskytuje také struktury pro logické rozčlenění digitálních objektů. Uživatel při vytváření nového digitálního objektu určuje objektu příslušnou kolekci, do které bude náležet. Digitální objekt může být zařazen i v několika kolekcích. Kolekce jsou zařazeny pod tzv. komunity, které mohou být zařazeny pod jiné komunity (hierarchii komunit je vhodné využívat pro reprezentaci struktury instituce využívající systém DSpace, příp. tak lze řešit sturkturu vztahu časopis, ročník, číslo). [1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Doporučená literatura

  • KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

digitální knihovny