HDL

Systém Handle (HDL) je identifikační mechanismus pro přiřazování, správu a řešení trvalých identifikátorů pro digitální objekty a jiné internetové zdroje, který je americkou variantou identifikátoru URN. HDL (Handle) je identifikátorem, který je tímto systémem vytvářen.

Systém Handle

Handle byl vyvinut v rámci systému spravovaného americkou Korporací pro národní výzkumné iniciativy CNRI. Identifikátor Handle byl původně připraven pro projekt digitálního archivu pro technické zprávy počítačového oboru CSTR (Computer Science Technical Reports) financovaného agenturou DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Systém byl navržen výhradně pro jmenná komponenta k získání přístupu k digitálním objektům uložených v digitálních repozitářích. První implementace byla dostupná v roce 1994. Systém začal být postupně využíván řadou institucí a korporací a je součástí různých projektů a systémů. Stal se součástí také systému DOI a je začleněn také ve volně dostupném softwaru mnoha institucionálních repozitářů DSpace. [1]

Prvky systému Handle

Systém Handle zahrnuje rozličné části: [1]

 • Soubor protokolů - zajišťují směrování instituce či organizace přidělující identifikátor Handle a výměnu autentikačních informací pro operace spojené se správou dat napojených na identifikátor.
 • Definovaný jmenný prostor.
 • Referenční software - zajišťuje nutné procesy systému. Programový balík je možné získat stažením na stránkách Handle System.

Jmenné schéma identifikátoru Handle

Struktura identifikátoru je tvořena dvěma částmi, které jsou oddělena lomítkem /: [1]

 • Prefix - Handle Naming Authority (NA) - číselný prefix identifikující instituci přidělující identifikátory je přidělován Globální službou Handle a je v současnosti tvořen pomocí desetinné číselné notace, kde je znak (.) k vyjádření cesty v hierarchii jmen NA (čte se zleva doprava).
 • Sufix - Handle Local Name - sufix identifikující jméno konkrétního digitálního objektu přiděluje daná instituce (NA) a musí být vyjádřeno znaky kódování Unicode 2.0 (UCS-2, Unicode, verze 2.0). Jiné limity pro tvorbu struktury lokálního jména nejsou.
  • Příklad:
   • cnri-1/1995.02:12:16:4221;9 (dříve přidělovaný identifikátor - NA tvořený písmeny a číslicemi)
   • 1012.Theses/1998-Charland.Nathalie(1970)-[HTML] (dříve přidělovaný identifikátor - NA tvořený písmeny a číslicemi)
   • 1721.1/14399 (novodobá podoba identifikátoru - desetinná číselná notace)

Globální server Handle

Směrování identifikátorů HDL je nezávislé na Systému doménových jmen (DNS) a systém ho zajišťuje vlastním Globální serverem systému Handle spravovaným CNRI. Globální server spravuje databázi institucí či korporací (Naming Authorities) přidělujících identifikátory. Každá instituce může vytvářet vlastní infrastrukturu. Systém Handle připouští delegování směrovacích služeb na jiné servery Handle. V rámci Systému Handle také není nutné se spoléhat na adresy URL, ale je možné je využívat pomocí proxy serveru, který umí URL adresy přesměrovat na základě jejich uložení v rámci identifikátoru HDL. [1]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy, digitální objekty, repozitáře, Handle, HDL