Deskové hry v knihovnách

Desková hra je druh hry, kde se děj odehrává na herním plánu prostřednictvím hracích figurek nebo dalších herních pomůcek. Ačkoliv tyto hry slouží k rekreaci a využití volného času, mohou vzdělávat a napomáhat osobnímu rozvoji, stejně tak jako knihovny.[1]

Praktické aspekty deskových her ve veřejných knihovnách

Financování

Najít finanční prostředky na nákup společenský her může být obtížné, zejména pokud má knihovna nízký rozpočet. Ve spoustě případů je tento problém řešen spoluprací s distributory deskových her nebo financováním z darů či grantů.[1]

Množství her a výběr žánrů

Zakoupené hry by měly být pro různé věkové kategorie, nejrůznějších žánrů a obtížností. Výběr her může probíhat v podobě ankety nebo na základě hlasování na internetových stránkách. Pokud má knihovna i tak potíže s výběrem her, lze se obrátit na instituce, které podporují hry v knihovnách, například česká společnost Mensa.[1]

Herní prostor a kontrola herních komponentů

Důležité je vyhradit prostor pro deskové hry, kde nebudou hráči rušit ostatní návštěvníky knihovny. Návštěvník by měl mít k dispozici v knihovně či na internetu katalog her a podmínky pro jejich zapůjčení. Dle amerického vědce a spisovatele Scotta Nicholsona má být hra připravena na stole. Musí lákat hráče na první pohled.[2] Program u her by měl vést knihovník nebo dobrovolník, který hráčům pomáhá vybrat vhodnou hru, dále vysvětluje pravidla a vede nové hráče. Po dobu celé hry dohlíží na sportovní chování a dodržovaní fair-play. Může se zúčastnit hry, ale není to pravidlem.[1]

Pokud má knihovna strach o zcizení hry, lze obal opatřit údajem o váze pro pozdější kontrolu. Tuto efektivní pomůcku zavedla knihovna v České Třebové.[1]

Deskové hry jako nástroj marketingu knihovny

Návazné aktivity na hry, jako jsou herní turnaje, mohou nalákat více potencionálních zákazníků knihovny, a tím jim představit její program. Velice žádané jsou turnaje nebo jen soutěžní dny, které může knihovna uspořádat. Výsledné náklady na propagaci knihovny mohou být při využití této formy mnohem nižší než tradiční formy marketingu.[1] Deskové hry také mohou zajistit spolupráci knihoven a škol. Společný program by podnítil vzdělání žáků jinými formami než jen školní docházkou.[1]

Bouraní komunikačních bariér

Tyto doplňkové služby v knihovnách nemusí sloužit pouze ke krácení času, ale i k bourání hranic. Hry v neutrálním prostředí knihovny mohou zmenšovat mezigenerační propast, která se stále prohlubuje díky moderním technologiím. Hraní deskových her se stává pro seniory a děti společnou zálibou, která podnítí jejich zájem v komunikaci.[1]

Samozřejmě, že hra nemusí sbližovat pouze seniory a děti, ale i další skupiny obyvatel nebo členy určité komunity či sociálně slabší. Hraní deskových her na neutrální půdě knihovny může být prostředek pro sblížení. Jde pouze o to ukázat, že lidé mají stejné schopnosti.[1]

Deskové hry v ČR

Na rozdíl od Velké Británie a Spojených států amerických, kde hry v knihovnách byly zavedeny už v 19. století, došlo v České republice k rozšiřování nabídky veřejných knihoven až po roce 2000. Některé knihovny, které opatrně začaly s prezenčním půjčováním deskových her, posléze zahájily i absenční výpůjčky. Dnes se tvoří herní kluby a pořádá se vyšší počet herních akcí.[1]

Zdroj

Článek je založen na práci: WÁGNEROVÁ, Lenka, Možnosti zařazení deskových her do nabídky služeb veřejných knihoven [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-01-28]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/147834/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Radka Římanová.

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 WÁGNEROVÁ,Lenka. Možnosti zařazení deskových her do nabídky služeb veřejných knihoven [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/147834/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Radka Římanová.
  2. NICHOLSON, Scott, 2009. Creating a gaming experience in libraries: preprint. In: Scottnicholson.com [online] [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: http://scottnicholson.com/pubs/gamingexperience.pdf

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

deskové hry, veřejné knihovny, marketing knihovny