Diskuse:Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy

Děkujeme za pěkně zpracované, poměrně složité téma. Chválím stručnost sdělení, logické členění, použití křížových odkazů a rozmanitost zdrojů. Přesto bych tě požádala o zapracování několika připomínek, které zvýší kvalitu článku.

  1. doplň odkazy k jednotlivým zákonům (např. článek Bradfordův zákon již existuje, ostatní se také brzy vytvoří)
  2. Zdroje přejmenuj na Odkazy; doplň Reference a Klíčová slova (3-4)
  3. je nutné, aby citace a parafráze byly prolinkované se zdroji, tak jako u druhého odstavce; např. namísto (Švejda, 2003a) bude číslo v hranaté závorce

Pokud by ti něco nebylo jasné, podívej se na vzorový článek Lateralita, nebo mi napiš na redakce.wikisofia@gmail.com (do předmětu uveď Bibliometrie...).

Hodně štěstí při finálních úpravách! :) --Tereza.Hrychová (diskuse) 16. 1. 2015, 08:12 (UTC)