Diskuse:Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce