Elektronický časopis

Pod pojem elektronický časopis jsou zařazována všechna periodika zveřejněná na webu.

Charekteristika a rozdělení

Elektronické časopisy nejsou chápány jako svébytné médium, ale jako rozšíření tištěného časopisu. Obvykle jsou tedy e-časopisy publikovány jako elektronické ekvivalenty svých tiskových protějšků, ale v poslední době dochází k nárůstu počtu odborných časopisů, které jsou publikovány pouze elektronicky.[1] [2]

Lze je proto rozdělit do dvou skupin -

 • elektronické kopie periodik vydávaných zejména na jiném nosiči, především na papíře.
 • časopisy výhradně elektronické

První skupinu lze dále členit:

 1. odborné časopisy, studentské či akademické, nezávislé
 2. všeobecně známé časopisy, soběstačné finančně
 3. neodborné studentské časopisy

Pokud jde o druhou zmíněnou skupiny, často se jedná o přesné kopie tištěných časopisů, nebo jejich prezentace jednotlivými vybranými články.[1]

Elektronické publikování

„Vydávání a šíření dokumentů elektronickými prostředky, a to buď offline (zejména na optických discích) anebo online v prostředí počítačových sítí. Produktem elektronického publikování je elektronický dokument (elektronická kniha, elektronické periodikum, databáze apod.). Výhoda elektronického publikování oproti publikování v tištěné podobě spočívá především v neexistenci prostorových a časových bariér a v úspoře financí na vydávání dokumentů.“[3]

Výhody

 • hypertextualita - přítomnost externích odkazů, které čtenáře mohou přímo nasměrovat na plný text citovaného dokumentu, větší možnost vyhledávání dalších informací k tématu -usnadněný přístup k souvisejícím dokumentům. Pokud jde o tištěné dokumenty, jsou tyto odkazy omezeny jen na seznam použité literatury, kterou si musí čtenář sám složitě zajistit
 • multimedialita - přítomnost netextuálních forem informací, jako jsou videa či audio klipy. Obrazové a zvukové informace mohou rozšířit či doplit informace, které jsou uvedené v textu
 • v internetovém vydání může být umístěn i bonusový obsah a další dokumenty, které se do papírového vydání nevešly, navíc na internetu může být snadno umístěn i archiv starších čísel
 • způsob vyhledávání v elektronických dokumentech, ať už buď pomocí standardních systémových funkcí nebo díky indexaci článků či možnosti fulltextového prohledávání na dané internetové stránce.[3]
 • fulltext vyhledávání - pokud chceme něco najít, lze vyhledávat v celém textu časopisu
 • možné snížení nákladů
 • rychlost, s jakou se přispívá
 • přístup díky webu odkudkoli a pro širokou veřejnost, publikace jsou k dispozici kdykoliv
 • každý s přístupem k počítači, který je vybavený modemem a vhodným softwaerem může vydávat e-časopis skrz počítačovou síť[2] [1] [4]

Nevýhody

 • fulltextové databáze a e-časopisy nejsou zdarma, proto někdo, tj. knihovny a/nebo univerzity musí zaplatit za přístup[2]
 • větší šance porušení autorských práv nebo jinak znaužití textu
 • plagiátorství - mnoho učenců má pochybnosti o publikování svých prací nebo dokonce konečných výzkumných projektů na Internetu ze strachu, že někdo ukradne jejich myšlenky [4]
 • pokud odkazujeme, nevíme, jak dlouho budou odkazy platné, a jak dlouho bude existovat náš opublikovaný časopis
 • závislost na elektronických nosičích[1]

Citace

Jak citujeme elektronický časopis?

Elektronické periodikum

Název: Podnázev [online]. Místo vydání: Nakladatelství, rokvydání, Ročník(Číslo) [cit. 2016-12-23]. ISSN ISSN. Dostupné z: URL

- tímto způsobem citujeme elektronické časopisy, noviny, periodika vycházející v pravidelných intervalech obsahující články, většinou dostupné online

Elektronický článek

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno autora. Název: podnázev. Název časopisu: podnázev [online]. Místo vydání: Nakladatelství, rokvydání, ročník(číslo), rozsah stran [cit. 2016-12-23]. DOI: ISSN . Dostupné z: url.

- tímto způsobem citujeme samostatné články v elektronických novinách a časopisech[5]


Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 [1] Co je a co není elektronický časopis - Ikaros
 2. 2,0 2,1 2,2 [VASISHTA, Seema a NAVIJYOTI. Trends in the Use of E-journals: A Case Study of PEC University of Technology, Chandigarh. Library Philosophy [online]. 2011, , 207-220 [cit. 2016-12-23]. ISSN 15220222. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=261b8d2d-147b-4604-a513-5aad6964cd53%40sessionmgr105&vid=2&hid=112
 3. 3,0 3,1 SLADKOVSKÁ, Alena. Elektronický časopis Ikaros [online]. 2009 [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/74481. Vedoucí práce Linda Skolková.
 4. 4,0 4,1 HAHN, Susan E., Cheri SPEIER, Jonathan PALMER a Daniel WREN. Advantages and Disadvantages of Electronic Journals: Business School Faculty Views. Journal of Business [online]. 1999, 5(1), 19-31 [cit. 2016-12-23]. ISSN 08963568. Dostupné z: http://www.tandfonline.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1300/J109v05n01_03?needAccess=true
 5. http://www.citacepro.com Způsob citace podle citačního stylu ČSN ISO 690

Použitá literatura

SLADKOVSKÁ, Alena. Elektronický časopis Ikaros [online]. 2009 [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/74481. Vedoucí práce Linda Skolková.

Externí odkazy

Hypertext - Wikipedie

Elektronické časopisy - seznam

Související články

Klíčová slova

elektronická periodika, elektronické publikování, periodika, časopisy