Enhanced Publications

S termínem Enhanced Publications, neboli přidružené publikace, se setkáváme u vědeckého publikování. Jedná se o dodatečné materiály propojené s elektronickými publikacemi.

Za jejich vznikem stojí potřeba pokročit a zmodernizovat tradiční publikování vědy na další úroveň, a to s využitím moderních informačních technologií pro sdílení výzkumů a publikací, a jejich propojení s výzkumnými daty, podklady, hodnoceními a dalšími souvisejícími výzkumnými aktivitami a dokumenty. Prostřednictvím IT zde dochází k využití hypertextových odkazů v maximální míře. Stejně tak je v prostředí webu často využíváno vysvětlení hesel dalším propojením na ostatní data. To vše napomáhá vědcům i široké veřejnosti ke snadnější orientaci v problematice a usnadňuje tak další bádání a pokroky ve vědě.

Definice dle projektu DRIVER II

"Jedná se o další stupeň vědeckého publikování, jehož cílem není pouze publikace jako text, ale zároveň by dílo mělo obsahovat i takové prvky jako podkladová data modelů, algoritmů apod."[1]

Jsou stanoveny tři hlavní skupiny přidružených publikací:

  1. výzkumná data - jedná se například o záznamy měření nebo výsledky pokusů, či další podklady k samotnému výzkumu
  2. zvláštní dodatečné materiály - obrázky, grafy, metadata, diagramy, vzorce, algoritmy a další materiály, které mohou lépe objasnit nebo ilustrovat výzkum
  3. post publikovaná data - informace, které vznikají až po publikování, řadíme sem mimo jiné komentáře nebo hodnocení[2]


Tématu digitálních úložišť a přidružených informací se v současnosti věnuje řada sdružení a projektů:

DRIVER

DRIVER je první evropská síť vědeckých repozitářů, která se začala tématem přidružených publikací zajímat. Poskytuje tyto volně přístupná úložiště, a umožňuje tak přístup k miliónům vědeckých publikací, souvisejících článků, přednáškám a dalším dokumentům. Skýtá tedy možnost nalezení propojených informací, tím usnadňuje další práci vědcům a odborné veřejnosti a posiluje výzkum a vzdělávání v Evropě. DRIVER II, druhá fáze tohoto projektu, se zabývá vytvořením robustní evropské úložné infrastruktury digitálních úložišť, s důrazem na širší pokrytí pomocí přidružených publikací, a na pokročilé funkce a podporu repozitářů, a tím i vědeckého zkoumání. V rámci tohoto projektu vznikla studie "Enchanced Publications: Object Models and Functionalities", kde jou jasně vymezeny a definovány požadavky na ukládání a správu přidružených informací.

SURF

SURF je holandské sdružení, které je původcem myšlenky na zpřístupňování přidružených publikací. Je založeno na důvěře v to, že výsledky výzkumu by měly být veřejně dostupné a mít možnost neustále narůstat o další informace, aby tak mohly být opětovně ověřovány a používány. SURF spojuje významné holandské vědecké univerzity a výzkumné instituce, které spolupracují za účelem výzkumu v oboru informačních a komunikačních technologií se společným cílem usnadnit a nastolit maximální svobodu přístupu k informacím a údajům z výzkumu. SURF dal vzniknout také řadě podpůrných materiálů k tématu přidružených publikací. Mezi nimi je například "Book Enhanced Publications and Research Data in Digital Repositories", která poukazuje na nedostatečné využívání nástrojů pro vytváření všech typů přidružených publikací.

Další sdružení

Dalším významných sdružením je například DANS (Data Archiving and Networked Services), které nabízí prostřednictvím systému EASY online archivaci a trvalý přístup k datům a dokumentům z oblasti výzkumu a jejich opětovné používání. Poskytuje i možnost školení a poradenství v této oblasti. Také se účastní řady projektů zaměřených na sdílení a zpřístupňování výzkumných údajů. Spravuje portál NARCIS, který dává k dispozici údaje o výzkumných pracovnících a odbornících, popisy výzkumných projektů, výsledky výzkumů a další vědecké informace.

Koncepcí volně dostupných informací se zabývá také portál OpenAire, který 01.01.2015 zahájil projekt OpenAire 2020. Pracuje na něm 50 partnerů ze zemí EU i mimo ni. Cílem tohoto projektu je podstatně zlepšit nalezení a opakované používání výzkumných publikací a přidružených informací. Tato iniciativa sdružuje odborníky z vědeckých knihoven i výzkumné pracovníky z oblasti informačních technologií a práva. V roce 2020 předloží výsledky svých výzkumů a závěrů.

Přidružené publikace v ČR

V roce 2012 provedla Národní technická knihovna průzkum pomocí online dotazníků s cílem zjistit, jaká data výzkumné instituce v ČR produkují a archivují. Výsledkem bylo odhalení, že "zatím jsou opravdové přidružené publikace, tzn., výzkumné publikace propojené s s výzkumnými daty dostupné nejlépe online, teprve v začátcích".[3] Byla nalezena velká mezera ve způsobu ukládání i archivace dat výzkumnými institucemi, s naléhavou potřebou jednotného konceptu s centrálním úložištěm a lepší technickou podporou.

Odkazy

Reference

  1. PETRA, PhDr. Pejšová a Mgr. Vyčítalová HANA. Přidružené publikace v České republice / Enhanced publications in the Czech Republic [online]. Národní technická knihovna v Praze, 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://repozitar.techlib.cz/record/735/files/idr-735_1.pdf. Autorská práce.
  2. DRIVER. Enhanced Publications [online]. 2009 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.driver-repository.eu/Enhanced-Publications.html
  3. PETRA, PhDr. Pejšová a Mgr. Vyčítalová HANA. Přidružené publikace v České republice / Enhanced publications in the Czech Republic [online]. Národní technická knihovna v Praze, 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://repozitar.techlib.cz/record/735/files/idr-735_1.pdf. Autorská práce.


Zdroje

DRIVER. Enhanced Publications [online]. 2009 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.driver-repository.eu/Enhanced-Publications.html

PETRA, PhDr. Pejšová a Mgr. Vyčítalová HANA. Přidružené publikace v České republice / Enhanced publications in the Czech Republic [online]. Národní technická knihovna v Praze, 2014 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://repozitar.techlib.cz/record/735/files/idr-735_1.pdf. Autorská práce.

DRIVER. Digital Repositories Infrastructure Vision for European Research [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.driver-repository.eu/

SURF. SURF [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://www.surf.nl/en/about-surf

DATA ARCHIVING AND NETWORKED SERVICES. DANS [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.dans.knaw.nl/en

OPENAIRE. OpenAire [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://www.openaire.eu/

Enhanced Publications. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_publication