Grey Guide

GreyGuide je online fórum a databáze doporučovaných postupů (good practice) v oblasti šedé literatury. Obsahuje navržené i publikované postupy podle aktuální nabídky a poptávky. Projekt byl vytvořen společností ISTI-CNR v Pise v Itálii. Zahájen byl v prosinci roku 2013 na 15. mezinárodní konferenci o šedé literatuře. Od té doby probíhá akvizice navržených i publikovaných doporučených postupů. Projekt spolupracuje se službou GreyNet a ta je v současné době v procesu přechodu svého obsahu na GreyGuide. V budoucnu bude GreyGuide sloužit jako webový portál pro GreyNet.

ISTI-CNR

ISTI-CNR, neboli Institute of Information Science and Technologies je institut Italské národní výzkumné rady a nachází se v Pise. Byl založen v roce 2000 a jeho posláním je udržovat vysokou úroveň vědy a hrát významnou roli v technologickém přenosu. Převážně se orientuje na informační vědu, související technologie a širokou škálu aplikací.

GreyNet

GreyNet, neboli Grey Literature Network Service, je mezinárodní organizací, která se zabývá šedou literaturou a jejím zprostředkováváním. Založena byla v roce 1992.

Cíl projektu GreyGuide

Cílem projektu je vyvinout databázi doporučených postupů (good practice) na poli šedé literatury, která by měla otevřený přístup. Databáze má obsahovat instrukce jak psát výzkumné práce, metadata požadovaná pro pracovní dokumenty, a stejně tak doporučené metody v oblasti hospodářství, zdraví, vzdělání, energie, životního prostředí, atd.

Vyhledávání pomocí GreyGuide

GreyGuide umožňuje skrze webové prostředí vyhledávat jednotlivé záznamy. Uživatel si vybere, ve které sbírce chce vyhledávat. Kromě navržených a publikovaných dokumentů jsou zde i biografické záznamy, dokumenty z konferencí a GreySource index. V pokročilém vyhledávání se dá zvolit abstrakt, název, předmět, jméno autora nebo rok vydání. Vyhledaný záznam ještě navíc obsahuje jazyk, datum záznamu, autora záznamu a možnost online přístupu, případně odkaz na dokument nebo soubor v PDF ke stažení. Biografické záznamy obsahují místo abstraktu stručný životopis autora a jeho fotografii.

Další možností je prohledávat jednotlivé kategorie. Všechny sbírky dohromady obsahují 131 záznamů, z toho je nejvíce záznamů biografických. Autoři se dají procházet podle počátečního písmene jejich jména, další možností je procházet jednotlivé roky vzniku dokumentů. Na škále od roku 2007 do roku 2015 je nejvíce záznamů právě z roku 2014. Poslední možností je vyhledávání podle oblasti, kterou se daný dokument zabývá. Zde si uživatel může zvolit například knihovnictví, management, výzkum a data a další, přičemž nejvíce položek obsahuje knihovnictví.

Možnosti prohledávání
Sbírky:

 • dokumenty z konferencí (GL16)
 • navržené doporučené postupy
 • publikované doporučené postupy
 • GreySource Index (GSI)
 • biografie

Autoři

Roky:

 • 2007-2015

Kategorie:

 • knihovnictví
 • přístup a použití
 • předmětové pole
 • management
 • výzkum a data
 • typ dokumentu
 • problémy a práva
 • vzdělání a osvěta
 • produkce a zveřejňování
 • síťové sdílení
 • zúčastněné strany

Přidávání nových záznamů

Každý uživatel může také sám záznamy vytvářet. Stačí si vybrat, do které sbírky chce údaj vložit. Poté bude přesměrován na vkládací formulář, kam zapíše všechny relevantní údaje. Nejnovější záznamy se zobrazují v samostatné záložce. Vložené záznamy nejsou centrálně kontrolovány nebo ověřovány, GreyGuide se zříká veškeré odpovědnosti za správnost, úplnost, obsah, zákonnost i spolehlivost. Jde o online fórum, tudíž se orientuje výhradně na uživatele a jejich příspěvky.

Odkazy

Reference

ISTI-CNR, online, [cit. 24.4.2015], dostupné z: http://www.isti.cnr.it/about.php

GreyNet, online, [cit. 24.4.2015], dostupné z: http://www.greynet.org/

GreyGuide, online, [cit. 24.4.2015], dostupné z: http://greyguide.isti.cnr.it/index.php?langver=en