International Conference on Grey Literature

International Conference on Grey Literature (Mezinárodní konference k šedé literatuře) se koná každoročně od roku 2003. Do roku 2003 byla konference pořádána každé dva roky. Konference je vždy dvoudenní, konaná pravidelně v jednom z posledních měsíců roku.

Organizací a pořádáním konference je pověřena společnost TextRelease pod záštitou společnosti GreyNet. GreyNet se věnuje i dalším aktivitám, například pořádá letní semináře k šedé literatuře a GreyForum.

Who is who

TextRelease na svém webu zveřejňuje a aktualizuje adresář autorů, kteří v minulosti prezentovali své práce na konferenci. Jedná se o více než 350 autorů z 35 zemí z celého světa. Adresář je řazen abecedně dle příjmení autorů, ke kterým je přiřazena země, kterou prezentují.

Jednotlivé ročníky a témata

 • 2018 GL20 New Orleans, "Research Data Fuels and Sustains Grey Literature"
 • 2017 GL19 Řím, "Public Awareness and Access to Grey Literature"
 • 2016 GL18 New York, "Leveraging Diversity in Grey Literature"
 • 2015 GL17 Amsterdam, "A New Wave of Textual and Non-Textual Grey Literature"
 • 2014 GL16 Washington D.C., "Grey Literature Lobby, Engines and Requesters for Change" Library of Congress, 8-9 December 2014
 • 2013 GL15 Bratislava, "The Grey Audit, A Field Assessment of Grey Literature" CVTISR, 2–3 December 2013
 • 2012 GL14 Rome, "Tracking Innovation through Grey Literature" National Research Council 29–30 November 2012
 • 2011 GL13 Washington D.C., "The Grey Circuit : From Social Networking to Wealth Creation", Library of Congress 5–6 December 2011
 • 2010 GL12 Prague (CZ), "Transparency in Grey Literature: Grey Tech Approaches to High Tech Issues"
 • 2009 GL11 Washington D.C., "The Grey Mosaic: Piecing It All Together"
 • 2008 GL10 Amsterdam, "Designing the Grey Grid for Information Society"
 • 2007 GL9 Antwerp, "Grey Foundations in Information Landscape"
 • 2006 GL8 New Orleans, "Harnessing the Power of Grey"
 • 2005 GL7 Nancy, France "Open Access to Grey Resources"
 • 2004 GL6 New York, "Work on Grey in Progress"
 • 2003 GL5 Amsterdam, "Grey Matters in the World of Networked Information"
 • 1999 GL4 Washington D.C., "GL’99, New Frontiers in Grey Literature"
 • 1997 GL3 Luxembourg, "GL’97, Perspectives on the Design and Transfer of STI"
 • 1995 GL2 Washington D.C. "GL’95, Grey Exploitations in the 21st Century"
 • 1993 GL1 Amsterdam, "GL’93, Weinberg Report 2000"

Sborník - Conference Proceedings on Grey Literature

Po skončení každé konference je připravován sborník, který shrnuje veškeré dění. Sborník zahrnuje program konference i všechny prezentace ve stejném pořadí jako na samotné konferenci. Sborník vychází pod ISSN 1386-2316.

Seriál - GreyNet Newsletter

Seriálový zdroj GreyNet Newsletter se snaží držet krok s informačními profesionály a vývojem v oblasti šedé literatury. Čtvrtletní zpravodaj předkládá novinky v informačních zdrojích organizace GreyNet se zvláštním důrazem na mezinárodní konferenci International Conference on Grey Literature. GreyNet Newsletter je licencován EBSCO Publishing a je také přístupný prostřednictvím full-textové databáze Information Science & Technology Abstracts (LISTA-FT). Seriál vychází pod ISSN - 1877-6035.

Příspěvky, abstrakty, poster session

Na příspěvky z konferencí se váží exkluzivní práva, to znamená, že mohou být vydány víckrát. Příspěvky jsou zařazeny do databáze OpenGrey. Příspěvky jsou zároveň indexovány v citační databázi WOS (Web of Science).

Abstrakty z posledního ročníku konané konference jsou volně k dispozici v databázi Grey Guide ve sbírce (collection) GL16.

Součástí konference je tradičně i bohatá poster session, kde mají možnost prezentovat i studenti.

Zdroje


Grey Guide: Guide to Good Practices and Resources in Grey Literature [online]. ISTI-CNR, 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://greyguide.isti.cnr.it/.

GreyNet International [online]. GreyNet International, 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.greynet.org/.

ISTI-CNR [online]. ISTI-CNR, 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.isti.cnr.it/.

OpenGrey [online]. INIST, 1997- [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.opengrey.eu/.

TextRelease [online]. TextRelease, 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.textrelease.com/.