Hypermediace

Hypermediace (hypermediation) je způsob vizuální reprezentace. Spolu s protikladným pojmem "imediace" se jedná o strategii remediace. Pojmy byly představeny v knize Remediation: Understanding new Media (1999)[1] autorů J. D. Boltera a R. Grusina. Tyto pojmy jsou významné zejména pro vizuální studia a studia nových médií.

Hypermediace a imediace jsou různé strategie, jak dosáhnout nezprostředkovaného autentického zážitku. Ačkoli jsou tyto dvě strategie zcela odlišné (kontrastní), obě směřují k nalezení "reálného". Překážkou k objevení onoho reálného je ovšem médium, které zážitek zprostředkovává.[2]

Vysvětlení pojmu

Hypermediace[1] = zvýraznění určitého média. Cílem je upozornit příjemce na dané médium.

Hypermediace vychází z fascinace médiem. Pozornost je zaměřena na zážitek z užívání daného média.

Při hypermediaci bývá používáno více druhů označování, různá hlediska, kombinace textů a obrazů, může být ale užito i pouze jediného média.

Význam pojmu hypermediace lze pochopit při srovnání s protikladným pojmem, jímž je imediace (transparentnost média).

Příklady hypermediace

 • Počítačová grafika ve filmu, která působí nerealisticky nebo zobrazuje nereálné
 • News room (přítomnost mnoha obrazovek, další obrazovky v pozadí)
 • Vizuální efekty na hudebních koncertech[1]

Úskalí hypermediace

Při setkání s hypermediací se často stává, že uživatel zatouží po imediaci, tzn. po opaku - aby bylo médium tak transparentní, že jeho přítomnost uživatel nevnímá.

Ačkoli jsou pojmy hypermediace a imediace protikladné, hranice mezi nimi není vždy ostrá. V některých případech je obtížné určit, o který případ vizuální reprezentace se jedná. Například Google Earth - díky 3D zobrazení je uživatel vnořen do virtuální reality (tj. imediace), ale na obrazovce stále vidí ukazatele směru atd., které ho upozorňují na přítomnost média (tj. hypermediace).

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 BOLTER, Jay David a GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 2. LIESTOL, Gunnar, MORRISON Andrew a RASMUSSEN Terje, eds. Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains. Boston: MIT Press, 2004.

Použitá literatura

 • BOLTER, Jay David a GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 • LIESTOL, Gunnar, MORRISON Andrew a RASMUSSEN Terje, eds. Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains. Boston: MIT Press, 2004.

Doporučená literatura

 • BOLTER, Jay David. Turing's Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984.
 • BOLTER, Jay David. Virtual Reality and the Redefinition of Self. In: Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electronic Environment. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1996.
 • BOLTER, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ: 1991.
 • BOLTER, Jay David a GROMALA, Diane. Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency. Cambridge MA: MIT Press, 2003.
 • Jay David Bolter: FutureText. Roy Christopher: Interviews. 1.4.2001. [online]. Dostupné z: http://roychristopher.com/jay-david-bolter-futuretext.

Související články

Klíčová slova

Bolter, Grusin, remediace, remediation, imediace, immediacy, hypermediace, hypermediacy, vizuální studia, vizuální kultura, nová média, digitální média