Jay David Bolter a Richard Grusin

Jay D. Bolter a Richard Grusin jsou významné osobnosti v oblasti teorií nových médií. Jejich největším přínosem pro vizuální studia a studia nových médií je kniha Remediation: Understanding new Media (1999),[1] která je považována za jeden ze zásadních textů zmíněných oborů. V knize představili pojem "remediace", který je základním principem médií, a další dva pojmy vyjadřující dva protikladné způsoby vizuální reprezentace - "hypermediace" a "imediace".

Jay D. Bolter

 • Profesor a vedoucí oboru Nová média na univerzitě Georgia Institute of Technology
 • Významný teoretik nových médií, zabývá se studiem historie a současného stavu mediální kultury. V mezinárodním měřítku navrhuje vzdělávací programy a výzkumy v oblasti nových médií.
 • Autor několika publikací zabývajícíh se novými médii, gramotností a kulturou
 • Kromě teoretické a akademické činnosti se J. D. Bolter věnuje i praxi. V roli designéra a programátora společně s kolegy vytvořil software Story Space. Story Space je software pro tvorbu, editaci a publikaci hypertextové literatury (hypertextové fikce). Na projektu dále pracovali John B. Smith, Michael Joyce a Mark Bernstein. První dílo s pomocí Story Space bylo vytvořeno Michaelem Joycem: Afternoon (1987). Hypertextová literatura umožňuje čtenáři nelineární způsob čtení a interakci.[2]
 • V roce 2015-2016 plánuje Bolter vydat knihu s pracovním názvem The Digital Plenitude (volný překlad: digitální hojnost), která bude pojednávat o umění a kultuře v éře digitálních médií.[3]

Richard Grusin

 • Teoretik nových médií, profesor anglistiky, odborník zabývající se médii, kulturou a anglosaskými studiemi
 • Jeho největším přínosem na poli nových médií je kniha Remediation: Understanding New Media (1999)[1], kterou napsal společně s J. D. Bolterem a která je považována za jeden ze základních textů studií nových médií
 • Zatím poslední kniha s názvem Premediation: Affect and Mediality After 9/11[4] rozvíjí myšlenky předchozí zmíněné knihy včetně pojmu remediace.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BOLTER, Jay David a GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 2. Story Space. Eastgate Systems Inc. 2009. [online] [cit. 9.9.2015] http://www.eastgate.com/storyspace/index.html
 3. Jay David Bolter: Digital Media Studies and Mixed Reality Experience Design. [online] [cit. 9.9.2015] http://www.jdbolter.net/
 4. GRUSIN, Richard. Premediation: Affect and Mediality After 9/11. London, New York: Palgrave, 2010.

Použitá literatura

 • BOLTER, Jay David a GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 • BOLTER, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ: 1991.
 • BOLTER, Jay David a GROMALA, Diane. Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency. Cambridge MA: MIT Press, 2003.
 • LIESTOL, Gunnar, MORRISON Andrew a RASMUSSEN Terje, eds. Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains. Boston: MIT Press, 2004.

Doporučená literatura

 • BOLTER, Jay David. Turing's Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984.
 • BOLTER, Jay David. Virtual Reality and the Redefinition of Self. In: Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electronic Environment. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1996.
 • Jay David Bolter: FutureText. Roy Christopher: Interviews. 1.4.2001. [online]. Dostupné z: http://roychristopher.com/jay-david-bolter-futuretext.
 • MACINTYRE, Blair, BOLTER, Jay David, MORENO, Emmanuel, a HANNIGAN, Brendan. Augmented Reality as a New Media Experience. In: International Symposium on Augmented Reality. New York, NY: October 29-30, 2001.

Související články

Klíčová slova

Bolter, Grusin, remediace, remediation, imediace, immediacy, hypermediace, hypermediacy, vizuální studia, vizuální kultura, nová média