Remediace

Remediace popisuje proces, kdy se stará a nová média a technologie navzájem ovlivňují. Pojem remediace představili autoři Jay D. Bolter a Richard Grusin ve své knize Remediation: Understanding new Media (1999).[1] Podle autorů je remediace základním principem médií. S remediací souvisí i další dva pojmy vyjadřující dva protikladné způsoby vizuální reprezentace - "hypermediace" a "imediace".

Vznik pojmu

Pojem remediace byl poprvé představen v knize Remediation: Understanding New Media (1999) autorů J. D. Boltera a R. Grusina. Kniha je považována za jeden ze základních textů studií nových médií. Autoři zkoumají způsoby, jak nová digitální média (jako např. World Wide Web a virtuální realita) navazují na starší média (jako jsou např. televize, film, fotografie a tisk).

Vysvětlení pojmu

Nová média přebírají a rozvíjejí vlastnosti již existujících médií. Při vývoji médií každé nové médium navazuje na předchozí. Zároveň jsou i existující média ovlivňována nově vznikajícími. "In our terms, new technologies of representation proceed by reforming or remediating earlier ones, while earlier technologies are struggling to maintain their legitimacy by remediating the newer ones."[1] Klíčová je zde vzájemná interakce starších a novějších médií (technologií), která funguje oběma směry.

Princip remediace existuje od počátku dějin a probíhá v každé oblasti lidské činnosti: nejen v médiích a technologiích, ale i v architektuře, hudbě atd.

Pro digitální média je remediace charakteristickým rysem. Při setkání s novým, dosud neznámým médiem uživatel staví na svých předchozích zkušenostech s již poznanými médii. Díky tomu je uživatel schopen porozumět tomu, jak neznámé médium funguje a jak ho lze používat.

S principem remediace (vzájemným ovlivňováním médií) souvisí tvrzení významného teoretika nových médií Marshalla McLuhana: obsahem každého média je vždy jiné médium.[2]

Příklady remediace

 • Zpravodajství - koexistence internetových deníků a televize: na rozmach online deníků zareagovala televize změnou podávání informací - spíše než aktuálnost a rychost začala klást důraz na živé vstupy z místa dění.
 • Grafické zpracování - online deníky a tisk: online deníky navázaly na svou již existující tištěnou formu a při svém vzniku kopírovaly její layout a celkovou grafickou podobu.

Související pojmy

S remediací souvisí další dva pojmy - "hypermediace" a "imediace". Jedná se o strategie remediace, způsoby vizuální reprezentace. Významově jsou tyto dva pojmy protikladné.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BOLTER, Jay David a GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 2. MCLUHAN, Marshall. Understanding media: Extension of man. 1st Ed. McGraw Hill, NY: McGraw-Hill, 1964.

Použitá literatura

 • BOLTER, Jay David a GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 • LIESTOL, Gunnar, MORRISON Andrew a RASMUSSEN Terje, eds. Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains. Boston: MIT Press, 2004.
 • MCLUHAN, Marshall. Understanding media: Extension of man. 1st Ed. McGraw Hill, NY: McGraw-Hill, 1964.

Doporučená literatura

 • BOLTER, Jay David. Turing's Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984.
 • BOLTER, Jay David. Virtual Reality and the Redefinition of Self. In: Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electronic Environment. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1996.
 • BOLTER, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ: 1991.
 • BOLTER, Jay David a GROMALA, Diane. Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency. Cambridge MA: MIT Press, 2003.
 • Jay David Bolter: FutureText. Roy Christopher: Interviews. 1.4.2001. [online]. Dostupné z: http://roychristopher.com/jay-david-bolter-futuretext.

Související články

Klíčová slova

Bolter, Grusin, remediace, remediation, imediace, immediacy, hypermediace, hypermediacy, vizuální studia, vizuální kultura, nová média, digitální média