Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií

Téma je rozdělené do dvou článků:

  • Informační etika – „oblast morálky uplatňované při vzniku, šíření, transformací, ukládání, vyhledávání, využívání a organizaci informací.“ Na mikroetické úrovni se jedná o chování jednotlivců v rámci informačního procesu a způsob zacházení s informacemi.
  • Společenské dopady informačních technologií – primárně se jedná o oblasti soukromí, přesnosti, vlastnictví a přístupnosti informací. Touto oblastí se zabývá také informační makroetika.[1]

Reference

  1. JANOŠ, Karel, 1993. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova v Praze.