KV 35

V této hrobce byl pohřben panovník 18.dynastie Amenhotep II., objevena byla Victorem Loretem roku 1898.

Vchod do hrobky se nachází u pary skalní stěny, a osa samotné stavby se stáčí se v pravém úhlu. Koncepce hrobky navazuje na hrobku Thutmose III. (KV 34), ale objevují se zde některé inovace - například z místnosti, zvané studna, vede další místnost směrem na sever, a nové prvky nalezneme i v pohřební komoře - ta samotná je narozdíl od předchozích hrobek vytesána do tvaru obdélníku (předtím se jednalo o kartuši), vedly do ní dřevěné dveře a na jejím konci se nachází schodiště, které vede do nižší části místnoti, tzv. krypty. [1]

Do jejího dna byla vysekána prohlubeň, a právě tam byl umístěn panovníkův sarkofág. Pohřební komora je opět zdobena nástěnnými malbami,zobrazujícími scény z Amduatu, a strop byl vyveden jako noční obloha. Šest sloupů v horní části pohřební komory nese zobrazení krále v doprovodu různých božstev, jinde v hrobce se ovšem dekorace nenachází.

Sarkofág z hrobky KV 35

Opět se zde nachízejí čtyři postranní místnosti, určené pro obětiny a výbavu, v nichž bylo nalezeno několik dřevěných soch. V jedné soše, představující krále, byl nalezen papyrus s nejstarší verzí 168.kapitoly Knihy - je zde zobrazeno 12 síní podsvětí a božstva, která se v nich nachází.[2]

Skrýš v KV 35

Právě ve čtyřech veldejších místnostech objevil Loret skrýš mnoha mumií, z nich 9 patřilo králům (Amenhotep II., Thutmose IV., Amenhotep III., Merenptah, Sethi II., Siptah, Ramesse IV. ,Ramesse V., Ramesse VI.) a ostatní dalším členům královské rodiny a šlecthy (např. syn Amenhotepa II. Webensenu a tzv. Starší dáma a Mladší dáma), které sem byly ukryty kněžími během bouřlivého období 20.dynastie. [3]Dále zde byly nelezny vešebty, nádoby ze skla a fajánse, různé amulety a další součásti pohřební výbavy.

Reference

  1. Mynářová 2009 : 236 - 237.
  2. Weeks 2002.
  3. Bard 1999 : 1015.

Literatura

Bard, Kathryn A. (ed.) 1999 : "Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt", Routledge, London.

Falck, M. von 2006 : Text- und Bildprogramm ägyptischer Särge und Sarkophage der 18. Dynastie: Genese und Weiterleben. Studien zur Altägyptischen Kultur 34, 125-140.


Mynářová, J. 2009 : Nová říše - zlatý věk egyptských králů, In: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů. Praha.

Richter , B. 2008 :The amduat and its relationship to the architecture of early 18th Dynasty royal burial chambers. Journal of the American Research Center in Egypt 44, 73-104.

Weeks, K. R. : 2002 "Údolí králů: hrobky a zádušní chrámy západních Théb", vyd. 1. Čestlice: Rebo Productions.

Portály: Egyptologie