Kniha mrtvých

Kniha mrtvých je egyptologický termín, označující soubor nábožensko-magických textů, vyskytující se od doby Nové říše a navazující na tradici Textů pyramid a Textů rakví. Staoroegyptský název těchto říkání zněl "Jak vycházet za/do dne". Podobně jako je tomu u Textů rakví, částečně jde o upravená říkání z dřívějších náboženských textů, ale vyskytují se zde i říkání nově zapsaná a/nebo doposud jinde nedoložená.

Výskyt

Kniha mrtvých se většinou nachází na papyrech, ale nalezneme ji i na dalších předmětech pohřební výbavy, pro některé předměty jsou pak typická určitá říkání - jde např. o vešebty nebo srdeční skaraby.

Jazyk a obsah

Říkání v Knize mrtvých jsou psána klasickou egyptštinou, a to i v pozdějších dobách, kdy ostatní texty byly zapisovány novoegyptštinou, což je obecně typické pro náboženské texty, které se snaží zachovat původní jazyk prastarých náboženských textů a zároveň tak poukazovat na svou starobylost. V souvislosti s antedatací Knihy mrtvých se u některých říkání občas objevují přípisky, že dané říkání bylo objeveno některým egyptským mudrcem za vlády dávných faraonů.[1]

V Knize mrtvých se také často objevují ilustrace k jednotlivým říkáním, tzv. viněty a červeně uvedené nadpisy.[2]

Hlavním obsahem Knihy mrtvých je opět překonání nástrah podsvětní říše a vstup zemřelého mezi blažené, velmi významné jsou zde sluneční motivy, objevuje se zde vážení srdce, posmrtný soud a tzv. negativní zpověď, tedy část, kdy zemřelý vyjmenovává před božským tribunálem zlé skutky, které nespáchal, a tak dokazuje, že žil v souladu s principem maat(známé říkání 125). Dále se zde vyskytují říkání, která se mají pronášet nad různými částmi těla a předměty pohřební výbavy, jako např. ochrannými amulety. Podobně jako v dalších zásvětních textech zde také nalezneme říkání o přeměnách zemřelého v různé bytosti, ochranná kouzla, říkání pro poskytování obětin atp. [3]

Reference

  1. Lesko 2001: 195
  2. Allen 1974:2
  3. Janák 2005: 200-201


Literatura

Přepis hieroglyfických textů: Budge, E. 1898: The book of the dead : the chapters of coming forth by day. London : Kegan Paul International.

Naville, E. 1886 : Das aegyptische Todtenbuch der 18. bis 20. Dynastie. Berlin: Verlag von A. Asher.

Allen, T. G. - Blaisdell-Hauser, E. : 1974 The Book of the Dead or going forth by day: ideas of the ancient Egyptians concerning the hereafter as expressed in their own terms. Chicago: University of Chicago Press.

Janák, J. 2009: Tetxty pro dosažení zásvětí, in: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů, Praha: Libri.

Janák, J. 2005: "Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta", 1. vyd. Praha: Libri.

Lesko, L.H. : Book of going forth by day, in: Redford, D.B. (ed.), 2001: Oxford encyclopedia of Ancien Egypt, vol. I, Oxford University Press, 193-195.