Vešebty

Vešebty jsou malé sošky ve formě mumie, ukládané do hrobů, vyráběné z různých materiálů. Jejich účelem bylo vykonávat namísto zemřelého, jemuž patřily, práci v říši mrtvých.

Antichissimi Ushabti a Torino.jpg

Doloženy jsou od Střední říše, kde se zprvu objevují v hrobech hodnostářů a nikoliv panovníků nebo členů královské rodiny, v hrobkách faraonů je nalezneme až během 18.dynastie.[1]

Nejstarší doložené vešebty zobrazují tělo, zabalené do látky a uložené v rakvi,[2] pozdější vešebty pak u sebe často mívají znázorněny různé pracovní nástroje.

Vešebty bývají, podobně jako srdeční skaraby, popsány magicko-náboženskými texty, a to konkrétně říkáním 472 z Textů rakví nebo říkáním 6 z Knihy mrtvých.


Reference

  1. Verner-Bareš-Vachala 1997: 455
  2. Pinch 2010: 97

Literatura

Bovot, Jean-Luc 2003. Les serviteurs funéraires royaux et princiers de l'Ancienne Égypte. Paris: Réunion des musées nationaux.

Bovot, Jean-Luc 2002. Les serviteurs funéraires de Deir al-Médîna. Égypte, Afrique & Orient 25, 59-64.

Grajetzki, Wolfram 2003. Burial customs in ancient Egypt: life in death for rich and poor. Duckworth Egyptology. London: Duckworth.

Pinch, G. 2010: Magie ve starém Egyptě, Praha, Mladá fronta.

Taylor, John H. 2001. Death and the afterlife in ancient Egypt. London: British Museum Press.

Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha.