Knihovny státní správy

Neexistuje speciální knihovna státní správy, ale státní správa zřizuje pár knihoven.

Státní správa

je činnost státu prováděna přímo jejími orgány nebo orgány na které tyto činnosti převedla.[1]

Národní knihovna

Národní knihovna je centrální knihovna České republiky s univerzálním knižním fondem jejímž zřizovatelem NK je Ministerstvo kultury. Je největší a nejstarší knihovnou.
Momentálně se rozprostírá v historické jezuitské koleji V Praze na Starém městě.[2]

Národní archiv


do roku 2004 se jmenoval Státní ústřední archiv. Hlavním účelem je staráním se o cenné dokumenty, které vznikly díky činnosti státních orgánů. Zřizovatelem je ministerstvo vnitra.[3]

Knihovna České národní banky

Je veřejně přístupná po registraci. Rozlišuje se mezi interními, zaměstnanci banky a externí, veřejností. [4]
Byla založena roku 1921. Zaměřuje se především na ekonomickou literaturu (finance, právo, bankovnictví, politiku, sociologii, historii aj.). Fond knihovny obsahuje na 70 000 monografií, řada výzkumných zpráv.[5]

Příklady státních knihoven

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Moravskoslezká vědecká knihovna v Ostravě

Městská knihovna v Praze

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Moravská zemská knihovna v Brně

Odkazy

Reference

  1. Státní správa. Wikipedie, 2015. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_správa
  2. Národní knihovna. Wikipedia, 2016. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_knihovna_České_republiky
  3. Národní archiv. Wikipedia. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_archiv
  4. Návštěva odborné knihovny české národní banky. Ikaros, 2006. Dostupné také z: http://ikaros.cz/navsteva-odborne-knihovny-ceske-narodni-banky
  5. Exkurze v odborné knihovně české národní banky. Ikaros, 2011. Dostupné také z: http://ikaros.cz/exkurze-v-odborne-knihovne-ceske-narodni-banky