Kompetice (soupeření)

Vymezení

  • vzniká při usilování o vlastní zisky, v prostředí konkurence, soutěživosti
  • povaha vztahu je nulová, tedy někdo získá, co jiný ztratí
  • kompetice může obsahovat agresi - snaha o něčí porážku, pokoření nebo být neagresivní sportovní zápolení


  • v kompetitivních vztazích se uplatňují různé strategie: přelstění, podvádění, poranění, čekání na chybu druhého
  • v taktice kompetice se uplatňuje: odvedení soupeřovi pozornosti, vyprovokování soupeře, vnucování vlastního pojetí, moment překvapení, neustálé ohrožování soupeře, tlak na fyzickou, sociální, psychologickou a morální stránku soupeře

Teorie

  • Meadová - rozlišuje vedle kompetitivního a kooperativního chování také chování individualistické, v němž se jedinec snaží dosáhnout svého cíle bez vztahu k druhým
  • Deutsch - vymezil kooperaci a kompetici podle závislosti vzhledem k cílům:
  • kooperace - charakteristické jsou podpůrně vzájemně závislé cíle, postup jakéhokoli zúčastněného jedince nebo části skupiny směrem k cíli, zvyšuje možnost kteréhokoli jiného jedince nebo částí skupiny dosáhnou svého cíle
  • kompetice - cíle jsou protichůdně vzájemně závislé, dosažení cíle kterýmkoli účastníkem nebo částí skupiny znemožňuje dosažení cílů jiným jednotlivcům nebo částem skupiny

Zdroje