Makro

Jako makro (též makroinstrukce či makropříkaz) se v počítačové vědě označuje uživatelem vytvořený příkaz, který vykoná několik úkonů najednou. Microsoft definuje makro jako „sérii příkazů a instrukcí, které jsou seskupeny dohromady do jednoho celku, aby vykonaly úkol automaticky“[1].

Vytváření makra

Makra se využívají v mnoha programech pro usnadnění práce s daty a ke zrychlení složitějších úkonů. Typicky se lze s makry setkat u kancelářských balíků, jako je například Microsoft Office. V něm lze vytvořit makra pomocí nahrávání. Uživatel si v daném programu zapne nahrávání a potom vytvoří sadu příkazů (například změní font, velikost, barvu písma apod.) a po skončení procesu nahrávání ukončí. Úkony, které uživatel provedl během nahrávání se uloží pod jeden příkaz, který poté může kdykoliv použít stisknutím kombinací daných kláves.[1] Druhým způsobem vytvoření makra je napsaní jej pomocí textového editoru pro programátory, který se dá propojit s programem, kde chceme makro uplatnit. Mezi takovéto editory se řadí například EMACS, Vim či VBA. [2]

Využití makra

Makra se obecně využívají na usnadnění práce - ať už jde o práci programátora či běžného uživatele. Programátorům mohou makra mnohokrát zefektivnit jejich čas tím, že nemusí znovu psát ty samé kódy a zároveň mají možnost jejich používáním zamezit případným chybám. Běžnému uživateli mohou makra například ušetřit čas tím, že si nemusí pokaždé vytvářet svou "oblíbenou" šablonu. V dnešní době využívají makra i takzvaní gameři, kteří je využívají ku svému prospěchu v hrách, zpravidla v massively multiplayer online role-playing games (MMORPGs). Toto je ovšem obvykle proti pravidlům a administrátoři daných her se tyto hráče snaží potrestat a tuto činnost jim zakázat.[2]

Makro viry

Kromě užitečných maker existují i makra škodlivá, která v sobě mohou mít zabudované počítačové viry [2]. Takovéto viry si nejčastěji stáhneme například z emailu jako přílohu s nějakým dalším dokumentem. Makro viry škodí různými způsoby - některé napadají „pouze“ dokumenty či šablony, některé, kupříkladu u maker, která jsou napsaná ve VBA, se využívá přístupu k systémovým funkcím operačního systému. Nejúčinnějším způsobem ochrany vůči makro virům je nestahovat neznámé soubory či mít nainstalovaný antivirus, který umí makro viry detekovat a zneškodnit. [3]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Create or run a macro: Word for Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010. Microsoft [online]. ©2019 [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://support.office.com/en-us/article/create-or-run-a-macro-c6b99036-905c-49a6-818a-dfb98b7c3c9c?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
  2. 2,0 2,1 2,2 Macro: computer science. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 9 January 2019 [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Macro_(computer_science)
  3. Frequently asked questions about Word macro viruses. Microsoft [online]. ©2019, 17. 4. 2018 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/211607/frequently-asked-questions-about-word-macro-viruses

Použitá literatura

Externí zdroje

Související články

Klíčová slova

Makro, makropříkaz, makroinstrukce, příkaz