Martha Ethelyn Williams

Martha Ethelyn Williams (21. 9. 1934 – 5. 7. 2007) patřila mezi nejvýznamnější osobnosti americké informační vědy dvacátého století. Byla členkou Amerického dokumentačního institutu, editorkou Annual Review of Information Science and Technology a zakladatelkou Gale Directory of Databases a Information Market Indicators. V letech 1987 – 1988 byla prezidentkou Americké společnosti pro informační vědu.

Soubor:Martha E Williams.jpg
Martha Ethleyn Williams

Osobní a profesní život

Martha se narodila 21. září 1934 rodičům Haroldu Miltonu a Alici Fox Williamsovým. Spolu se svými čtyřmi sourozenci vyrostla v severní části Chicaga, blízko Rogers Parku. Vystudovala střední školu s názvem Woodlandsova Akademie Svatého srdce (Woodlands Academy of the Sacred Heart) a Baratova kolej Svatého srdce (Barat College of the Sacred Heart). Jednalo se o školní zařízení, do kterých chodily pouze ženy. Na Baratově koleji Williamsová získala v roce 1955 bakalářský titul (A.B.) za obor chemie a v roce 1957 obdržela na Loyolské univerzitě (Loyola university) magisterský titul (M.A.) za studium filozofie, začala zde působit jako výzkumná asistentka a byla přidružena k Illinois Institute of Technology Research Institute (IITRI), kde pracovala jako technický asistent. [1]

V roce 1958 se zařadila mezi členy American society for information science (ASIS). Ke konci roku 1961 nastoupila na pozici asistenta supervisora v technicko-informačním výzkumu, aby se o rok později stala manažerkou Informačních věd v sekci chemické divize, kde působila deset let. Do funkce ředitelky Computer Search Center (CSC) byla jmenována v roce 1968.[1]

V roce 1972 přestoupila na University of Illinois v Urbana-Champaign. Zde založila a řídila Information Retrieval Research Laboratory (IRRL). Na University of Illinois v Urbana-Champaign zároveň působila jako výzkumná profesorka v Laboratoři pro koordinaci vědy Inženýrské koleje (Coordinated Science Laboratory of the College of Engineering), zde zůstala až do svého odchodu do penze v únoru 2001. Současně zastávala funkci člena rady ve fakultní knihovně a Vysoké škole knihovní a informační vědy (Graduate School of Library and Information Science), dále působila jako fakultní člen v oddělení počítačové vědy.[1]

Po odchodu do penze v roce 2001 se zaměřila na rekonstrukci svého domu na pobřeží jezera Michigan blízko Port Washingtonu ve Wisconsinu. Zde po krátké nemoci 5. července 2007 zemřela.[1]

Význam pro informační vědu

V Illinois Institute of Technology Research Institute (IITRI) se v rámci sekce information science zabývala otázkou informačních potřeb, zejména databázemi. Díky úspěšnému vývoji softwaru na IITRI založila Computer Search Centre (CSC), který nabízel následující:

  1. selektivní šíření informací a zpětné vyhledávání databází určené předplatitelům
  2. implementace softwaru pro interní databázové vyhledávání určené pro organizace
  3. vzdělávání a školení vědců, inženýrů a studentů v moderních technikách získávání informací
  4. výzkum, teoretický i aplikovaný, související s různými aspekty počítačové manipulace s databázemi, reakce uživatelů a vnímání počítačových informačních služeb[2]

Po letech práce s databázemi se přesunula na podobný projekt s názvem Information Market Indicators (IMI), což byla její vlastní společnost. Společnost King Research pro ni navrhla metodologii kontrol, do které zahrnula seznam asi 550 akademických, veřejných a oborových knihoven a informačních center. Každý z nich jí posílal měsíční databázové výpisy, ze kterých mohla analyzovat nejvíce používané služby a databáze. Kromě velkých databází zkoumala i automatizaci knihoven, informace z oblasti chemie a medicíny, systémovou analýzu a design, nebo počítačové lingvisty. Po roce 1992 se začala zabývat i o design a analýzu informačních systémů, uchování a obnovu informací, online databázové systémy, transparentní vyhledávání, informační politiku a databázové mapy a statistiky. Velký vliv měl její výzkum v oblasti informačního vyhledávání i její editorská práce pro Annual Review of Information Science and Technology.[3]

Spolu se Rogerem K. Summitem, Carlosem A. Cuadrou a Donaldem T. Hawkinsem přispěla k vývoji online vyhledávání. Williamsová shrnula v článku Transparentní informační systémy prostřednictvím bran, nadstaveb aplikací, prostředníků a rozhraní historii základních myšlenek vedoucích k metodice transparentního vyhledávání. Samotný termín „transparentní vyhledávání“ znamená, že uživatel je schopný rozpoznat složitost sledu vyhledávacích činností, proniknout tak více do tajů fungování systému a být schopen lépe se orientovat a danému systému porozumět.[3]

Publikace

Velkou část své profesní kariéry zaměřila na editorskou práci. Od roku 1975 do roku 2001 (ročník 11-35) působila 25 let jako editorka významné Ročenky pro informační vědy a technologie (ARIST) vydávané American society for information science (ASIS). Funkci zakládající editorky a sestavovatelky významné seriálové publikace Computer-Readable Bibliographic Data Bases (CRDB) vykonávala od roku 1976 do roku 1987.[3]

Ocenění

1984 získala cenu za zásluhy (Award of Merit) Americké společnosti pro informační vědu - cena jí byla udělena za přijetí projevu "Informační věda a transparentní systémy" (Information Science and Transparent Systems). V roce 1995 získala od stejné společnosti Watson Davis Award.[3]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 DVOŘÁKOVÁ, Drahomíra. Martha E. Williamsová (1934-2007), její dílo a význam pro obor informační vědy. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
  2. SMITH, Linda a Carol TENOPIR. Martha E. Williams: Pioneer Information Scientist and Online Industry Guru. Libraries & the Cultural Record [online]. 45(2), 185-209 [cit. 2018-12-23]. Dostupné z: https://muse.jhu.edu/article/379966
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Martha Ethelyn Williams. WikiKnihovna.cz [online]. [cit. 2018-12-23]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Martha_Ethelyn_Williams

Související články

Klíčová slova

Martha E. Williamsová, informační věda, transparentní vyhledávání, online vyhledávání, databáze, knihovny