Moral Self-Licensing

Moral Self-licensing (morální sebe-licencování) je efekt pozorovaný ve výzkumu morálního chování a uvažování. Dobré a morální skutky vykonané v minulosti mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu nemorálního, neetického či jinak problematického chování v současnosti. A to přestože jde o chování, kterému by se jinak dotyčný vyhýbal ze strachu, že by se cítil či vypadat nemorálně.

Teoretické explanační koncepty

  1. Morální schválení (moral credentials) = Dobré skutky způsobují přerámování pro špatné skutky a umožňují jejich ospravedlnění.
  2. Morální úvěr, kredit (moral credit) = Dobré skutky vyvažují špatné skutky. Dobré skutky morální kredit přidávají, špatné skutky ubírají. Jde tedy o existenci určitého mentálního účtu a obchodní bilance v morálním uvažování.

Nejasnosti

  • Kdy minulé chování uvolňuje to současné a kdy je naopak omezuje?
  • Je Self-licensing zaměřeno převážně na prospěch ostatních (sebe-prezentace) nebo je to také cesta, kterou lidé sami sebe přesvědčují o své morálnosti?

Článek autorů Merritt, Effron & Monin (2010)[1] poskytuje základní přehled výzkumů efektu Moral Self-licensing v oblastech politické korektnosti, prosociálního chování a spotřebitelského chování.

Zdroje

  1. Merritt, A., Effron, D., & Monin, B. (2010). Moral Self-Licensing: When Being Good Frees Us to Be Bad. Social and Personality Psychology Compass, vol. 4(issue 5), pp. 344-357.