Nápověda:Zásady vypracování článků

Při vytváření a upravování článků na WikiSofii se prosíme řiďte následujícími zásadami. Značně tím příspějete ke kvalitě textů a jejich využitelnosti jako studentských skript.

Obecné zásady

Čitelnost a přehlednost

 • Používejte jednoduchý, přímý jazyk, a logickou posloupnost informací.
 • Krátké věty jsou lepší než dlouhá souvětí.
 • V případě potřeby používejte odrážky spíše než seznamy v textu.
 • Vyhýbejte se literárnímu stylu (cílem textu není uchvátit krásou jazyka, ale co nejsrozumitelněji uvést do problematiky).

Spisovný jazyk a pravopis

Používejte spisovného jazyka a před uložením článku po sobě zkontrolujte pravopis. Je užitečné psát články v editorech, které mají zabudovanou kontrolu pravopisu. Případně dejte text někomu zkontrolovat. Pokud při čtení článků na WikiSofii objevíte stylistickou či pravopisnou chybu, nebojte se ji opravit.

Použití zdrojů

Před psaním článků si shromážděte zdroje, které hodláte využívat. Použití zdrojové literatury je požadováno u všech odborných textů na WikiSofii, a uvedení zdrojů je součástí struktury článků.

Formátování a organizace textu

Nadpisy a podnadpisy

Využívejte nadpisy a podnadpisy pro přehledné členění článku. Je dobré si rozmyslet dopředu, jak chcete článek členit (viz Vzorový článek). Texty pro jednotlivé části se pak píší mnohem snáze.

Odstavec

Struktura každého odstavce by měla být zhruba následující:

 1. Úvodní věta, která obsahuje tvrzení či hlavní informaci
 2. Text, který tvrzení či informaci podporuje nebo rozvíjí a doplňuje
 3. Závěrečná věta, která shrnuje předchozí odstavec a případně odkazuje na odstavec následující

Obrázky, tabulky a grafy

Použití obrázků, tabulek a grafů pro ilustraci a doplnění textu zvyšuje přehlednost a pochopitelnost článku. Pamatujte ale, že střídmé a rozvážné použití těchto médií je vhodnější než úplné zahlcení čtenáře grafy a tabulkami. Obecně je vhodné dodržovat pravidlo použití maximálně jednoho obrázku, tabulky či grafu na jeden podnadpis.

Pro vkládání obrázků exitují dvě možnosti. První je odkázat na obrázek z Wikimedia Commons ve formátu:

[[Soubor:název obrázku na Commons|thumb|popis obrázku]]

Druhou možností je potřebný obrázek nahrát na WikiSofii (Nástroje - Načíst soubor) a následně vložit obrázek pomocí editační lišty (tlačítko soubor).

Požadavky na hesla při zadávání článků studentům

 • Heslo je primárně odborný text, jeho cílem je pak definování významu hesla (tj. aby čtenář pochopil, co si představit pod daným pojmem).
 • Obsah článku je podložen odbornou literaturou, která je v textu uvedena (min. 3 zdroje).
 • Text splňuje všechny klasické požadavky na odborný text (citace, použitá literatura, formátování)
 • S výše zmíněným formátováním souvisí také zahrnutí odkazů na jiná hesla (křížové odkazy), která jsou v textu zmíněna (v textu musí být odkázáno min. na 5 dalších pojmů).