Panická porucha

Panická porucha je úzkostná porucha, která se projevuje opakovanými panickými atakami s tělesnými i psychickými symptomy, které jedinec vnímá jako velmi ohrožující. Obvykle se poprvé objeví v adolescenci a rané dospělosti. Není známá přesná příčina, ale její výskyt může být ve spojen s potenciálně stresujícími životními změnami.[1]


Příznaky panické poruchy

Hlavním projevem panické poruchy jsou opakované panické ataky, trvající obvykle několik minut. Jde o záchvaty intenzivního strachu a hrůzy bez vnější příčiny, kdy jedinec prožívá extrémní úzkost a obavu o svůj život a zdraví. Tyto záchvaty jsou neočekávané, takže se u nemocného může v očekávání další ataky rozvinout anticipační úzkost. Mezi příznaky panické ataky patří následující:[2]

Symptomy panické ataky


Symptomy vegetativní hyperaktivity

 • palpitace, bušení srdce nebo zrychlený tep
 • zvýšené pocení
 • třes nebo chvění
 • suchost v ústech

Symptomy z oblasti hrudníku a břicha

 • obtížné dýchání
 • pocity dušení
 • bolesti nebo nepříjemné pocity na hrudníku
 • nauzea nebo břišní nevolnost

Symptomy vztahující se k duševnímu stavu

 • závratě nebo pocity na omdlení
 • pocity derealizace nebo depersonalizace
 • strach ze ztráty kontroly, zešílení, ztráty vědomí

Všeobecné příznaky

 • návaly horka nebo chladu
 • parestezie

Nukleární příznak

 • úzkost

Vzhledem k těmto příznakům je obvyklé, že člověk trpící touto poruchou nejdřív vyhledá pomoc kardiologa, internisty nebo praktického lékaře. Příznaky panické ataky mohou být zaměněny až s životem ohrožujícími srdečními příhodami.[3] Až po negativních nálezech při vyšetření bývá poslán k psychiatrickému vyšetření.

Klasifikace

Mezinárodní klasifikace nemocí rozlišuje mezi Panickou poruchou a Panickou poruchou s agorafobií. Obě poruchy jsou řazené v oddílu Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy (podle MKN-10).[4]

Fobické úzkostné poruchy
Agorafobie Agorafobie bez panické poruchy v anamnéze
Panická porucha s agorafobií
Sociální fobie
Specifické (izolované) fobie
Jiné anxiózně fobické poruchy
Anxiózně fobická porucha NS
Jiné anxiózní poruchy
Panická porucha Panický stav
Panická ataka
Generalizovaná úzkostná porucha
Smíšená úzkostná a depresivní porucha
Jiné smíšené úzkostné poruchy
Jiné určené úzkostné poruchy

Agorafobie

Příznakem agorafobie je úzkost, která je vázaná na určitá místa. Zahrnuje strach z opuštění domova, vstupu do obchodů, zástupů lidí, na veřejná prostranství. Dále také strach cestovat sám veřejnou dopravou.Nemocný se těmto situacím vědomě vyhýbá. Agorafobie je v 50% až 90% případů spojena s panickou poruchou. [5]

Léčba

Cílem léčby je vymizení příznaků, panických záchvatů a anticipační úzkosti. Při léčbě panické poruchy se používají psychofarmaka a účinná je též psychoterapie, především kognitivně behaviorální. Použití pouze KBT se dokonce z dlouhodobějšího hlediska ukazuje jako účinnější něž kombinace s farmakoterapií.[6] Je důležité, aby byl jedinec podrobně seznámen se svou nemocí. Je třeba vysvětlit povahu vegetativních obtíží a upozornit, že tyto příznaky nejsou zdraví nebezpečné.[7] Při terapii se jedinec učí mimo jiné pracovat s dechem, relaxací a odvádět pozornost od obtíží. V kontrolovaném prostředí při vyloučení zdravotních rizik je možné použít expozici obávané situaci a vyvolat symptomy pomocí hyperventilace.[8]

Odkazy

Reference

 1. http://www.apa.org/topics/anxiety/panic-disorder.aspx
 2. Kukumberg, P., & Ulč, I. (2001). Panická porucha. (1. vyd., 219 s., [1] s. příl.) Praha: Maxdorf.
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Panic_disorder
 4. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz/cz/mkn/F40-F48.html
 5. Kukumberg, P., & Ulč, I. (2001). Panická porucha. (1. vyd., 219 s., [1] s. příl.) Praha: Maxdorf (p. 66)
 6. http://www.currentpsychiatry.com/specialty-focus/somatic-disorders/article/panic-disorder-break-the-fear-circuit/990b7a325883ba278cdf8e46222a61f9.html
 7. Kukumberg, P., & Ulč, I. (2001). Panická porucha. (1. vyd., 219 s., [1] s. příl.) Praha: Maxdorf (p. 145)
 8. Praško, J., Ondráčková, I., & Šípek, J. (1997). Panická porucha a její léčba: přehled problematiky a manuál kognitivně-behaviorálního přístupu k léčbě. (1. vyd., 115 s.) Praha: Psychiatrické centrum. (p. 70)

Literatura

 • Kukumberg, P., & Ulč, I. (2001). Panická porucha. (1. vyd., 219 s., [1] s. příl.) Praha: Maxdorf.
 • Praško, J., Ondráčková, I., & Šípek, J. (1997). Panická porucha a její léčba: přehled problematiky a manuál kognitivně-behaviorálního přístupu k léčbě. (1. vyd., 115 s.) Praha: Psychiatrické centrum.
 • Janíček, J. (2008). Když úzkost bolí. (Vyd. 1., 203 s.) Praha: Portál.
 • Honzák, R. (1995). Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. (70 s.) Praha: Maxdorf.
 • Vymětal, J. (2000). Speciální psychoterapie: (úzkost a strach). (Vyd. 1., 481 s.) Praha: Psychoanalytické nakladatelství

Zdroje obrázků

1. Current psychiatry http://www.currentpsychiatry.com/specialty-focus/somatic-disorders/article/panic-disorder-break-the-fear-circuit/990b7a325883ba278cdf8e46222a61f9.html

Související články

Klíčová slova

panická porucha, panická ataka, úzkostné poruchy, úzkost, agorafobie