Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech

Kreativní průmysly jsou průmyslová odvětví, jejichž základem je individuální lidská kreativita, lidské dovednosti a talent. Zároveň jsou kreativní průmysly odvětvími s potenciálem vytvářet bohatství a pracovní místa, zejména prostřednictvím využití duševního vlastnictví“. Tak zní obecná definice kreativních průmyslů ve Velké Británii z dokumentu Mapping Document (2001). V České republice se vžil pod touto definicí pojem Kulturní a kreativní průmysly (KKP).

Role knihoven v KKP

Česko má jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. Zajímavým aspektem je, že je zde řada knihoven, které slouží zároveň i jako jediná funkční kulturní instituce v daném místě. Proto knihovny zastávají mnoho činností, jako například: kluby čtenářů, zajišťují spolupráci se školami, celoživotní vzdělávání a jsou součástí kampaní na podporu čtenářství. Mohou však také sloužit jako informační a turistické centrum, místo pro prodej vstupenek na kulturní akce a zajišťovat mnoho dalších činností, které jsou pro dané místo potřebné.[1]

Důležitým bodem pro tuto práci je podpora úlohy knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity. S neustálým rozvojem internetu a digitalizace upadá zájem o klasické knihovnické služby. Knihovny se musí přizpůsobit a stát přirozenými informačními, kulturními, vzdělávacími a komunitními centry. Dále by měly vytvořit podmínky a prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity. Úloha knihoven by měla být podporována jakožto součást infrastruktury kreativních průmyslů.[2]

Kreativita v knihovnách

Knihovna je místo, které díky svým prostorám a možnostem podporuje kreativitu a zdokonalování svých uživatelů. Tyto prostory může nabídnout k pořádání nejrůznějších workshopů a tvůrčích aktivit. Knihovny se s rozvojem kreativity stávají zajímavými a využitelnými pro mnohem více lidí. Pro přeměnu knihoven na veřejná komunitní centra a pro jejich zviditelnění má každá větší knihovna vyhraněné pracovníky na public relations (PR).

Makerspace prostor v knihovně

Makerspaces

Makerspace nebo také Hackerspace je jakýkoliv prostor, ve kterém se lidé scházejí za účelem vytvářet, sdílet svoje nápady a spolupracovat na svých projektech. Každá makerspace nabízí nejrůznější tvůrčí prostředky, mohou to být například: 3D tiskárny, řezačky, obráběcí, šicí stroje nebo také herní konzole a mnoho dalšího zařízení, které zájemci využijí.[3]

Creative Placemaking

V češtině znamená Creative Placemaking kreativní utváření místa či prostoru. Jedná se o činnosti, které využívají umění a kulturní aktivity jako prostředek pro ekonomické a sociální oživení míst, měst a regionů. Placemaking má za úkol hromadně inspirovat lidi k objevení veřejného prostranství jako místa pro kreativní setkávání.

Aktivity knihoven ve veřejném prostoru

Projekty zahrnuté v této sekci se snaží podporovat čtenářství a přibližovat služby knihoven blíže lidem, a to v různých podobách ve veřejném prostoru. Ve snaze přiblížit se lidem se zřizují samostatné regály pro výpůjčku a výměnu knih nebo dočasné pobočky, která pravidelně v určitý čas nebo během určitého období poskytují čtenářům své služby. Jedná se například o knihovny a půjčovny na plovárnách, koupalištích, kulturních nebo hudebních festivalech. Tyto projekty dávají knihovnám možnost se prezentovat a ukázat se ve veřejném prostoru svého města. Knihovny tak ukazují, že jsou aktivní a kreativní instituce.

Soubor:First Little Free Library -schoolhouse.jpg
První "Little Free Library" knihobudka ve Wisconsinu

Little Free Library

Po celém světě je v současnosti rozmístěno mnoho malých dřevěných domečků, které představují malé knihovničky postavené za účelem volné výměny knih. Inspirací pro tyto „knihovny“ je projekt Little Free Library, který vznikl ve Wisconsinu ve Spojených státech v roce 2009. Každá z těchto knihoven je originální, ačkoli jsou postaveny se stejným cílem. Projekt od začátku funguje bez finančních prostředků získaných například z fondů, či soutěží podporujících startupové projekty. V květnu 2012 byla Little Free Library založena jako nezisková organizace. K červnu 2016 je registrovaných více než 40 000 Little Free Library po celém světě, a to včetně České republiky.[4]

MINI knihovna

Tento projekt vznikl v České republice v roce 2013. Na jeho webu jsou rady, jak si vyrobit nebo nechat vyrobit vlastní MINI knihovnu, která bude sloužit k volné výměně knih. Součástí webu je také mapa zaregistrovaných mini knihovniček na území ČR, kterou si lze prohlédnout.[5]

KnihoBudka

V roce 2013 vznikl neziskový projekt s podporou programu „Think Big“ společnosti Telefónica O2. Prvotním cílem bylo přeměnit sedm nepoužívaných telefonních budek na malé veřejné bezplatné knihovny, které budou umístěny v Praze a okolí. KnihoBudky fungují tak, že si lidé knihy půjčují, berou, vracejí, dávají a vyměňují. V současnosti jsou jich umístěny bezmála dvě desítky. Každá z těchto budek má svůj vlastní originální název, například první KnihoBudka v nemocnici IKEM nese název „Novinová“.[6]

Interiér bibliobusu

Bibliobus

Bibliobus neboli pojízdná knihovna je podle TDKIV definována takto: Veřejná knihovna, popř. oddělení knihovny, která užívá speciálně upravený a vybavený dopravní prostředek na dopravu dokumentů k uživatelům v místech, kde není zřízena stálá knihovna, např. v odlehlých lokalitách a na sídlištích velkoměst.[7] Čtenáři se zde mohou registrovat, půjčit si knihy nebo se připojit k internetu. Jeden bibliobus pojme zhruba tři tisíce knih.

Kniha do vlaku

Princip projektu spočívá v tom, že si čtenář/cestující půjčí jakoukoliv knihu z regálu na nádraží a může ji buď vyměnit za jinou, nebo vrátit. Praktické na tom je, že knihu může vrátit i v jiném městě, kde tato služba funguje. Používání této služby je možné během otevírací doby budovy.[8]

Knihovna v tramvaji

Knihovna Jiřího Mahena v Brně zapojila do své kampaně na podporu čtení a za podpory Dopravního podniku města Brna byl vytvořen projekt Knihovna v tramvaji – Tramvaj do knihovny. Součástí vybavení jsou pravidelně aktualizované tipy na knihy, jejich úryvky a také osobní doporučení knihovníků. V tramvaji jsou také QR kódy, které odkazují na volné e-knihy na internetu a také na on-line a mobilní katalog Knihovny Jiřího Mahena. Jsou zde také umístěny drátěné kapsy na knihy, kde si cestující knihu může vzít a přečíst, půjčit domů nebo darovat dalšímu cestujícímu knihu jinou. Také se zde nachází box, kde čtenář může darovat knihy, které už nechce.

Tyto neziskové projekty, kdy jsou předměty volně dostupné, jsou závislé na ochotě lidí spolupracovat a dodržovat pravidla těchto projektů.

Zdroj

Článek je založen na práci: ČEJKOVÁ, Kateřina. Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech. Praha, 2016. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

Odkazy

Reference

  1. ŽÁKOVÁ, Eva a kol., 2011. Kulturní a kreativní průmysly v České republice [online]. Praha: Institut umění - Divadelní ústav. [cit. 2017-12-21]. ISBN 978-80-7008-009-2. Dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/kulturni-a-kreativni-prumysly-v-ceske-republice.pdf.
  2. ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY., 2011. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven [online]. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 35 s. Dostupný z: https://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf
  3. What is a makerspace? In: Markerspaces.com [online]. Nedatováno [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: https://www.makerspaces.com/what-is-a-makerspace/
  4. Little Free Library [online]. 2009 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: https://littlefreelibrary.org/.
  5. MINI knihovna [online]. 2014 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://mini.knihovna.cz/
  6. Knihobudka [online]. 2013 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://www.knihobudka.cz/projekt/.
  7. SODOMKOVÁ, Jana. Pojízdná knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2016-07-10].
  8. SALAJKOVÁ, Ilona., 2014. Kniha do vlaku – Projekt Městské knihovny Mikulov a ČD. In: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. Česká republika: Svaz knihovníků a informačních pracovníků, [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1

Související články

Klíčová slova

Kulturní průmysly, kreativní průmysly, knihovny, creative placemarking, markerspaces, aktivity knihoven