Srovnání služeb DDS (Document Delivery Service) v ČR a zahraničí (student si zvolí dle svého výběru zahraniční službu).

Document Delivery Service

Document Delivery service (DDS) nebo-li servis dodání dokumentů. Služba spočívá v zasílání kopií článků odborných časopisů, disertací či konferenčních materiálů, které v knihovně nejsou běžně volně dostupné pro veřejnost. Jde ovšem o placenou službu a nárok na ni mají studenti, profesoři a další osoby, které materiály využijí pro akademické či pracovní účely. Rekreační či jiné osobní informační potřeby tato služba nepodporuje.

Služba funguje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Uživatel nemusí nikam chodit ani dlouho na dokument čekat. Nedlouho po požádání jej dostane elektronickou poštou do své schránky a po dobu 30 dnů má materiály k dispozici, ovšem stále musí dodržovat autorská práva. Dodání digitalizovaných kopií dokumentů probíhá elektronickou cestou a je pouze dočasné. Po určené době výpůjčky (nejčastější lhůta je 30 dní) kopie dokumentu sama zmizí a uživatel ji již nemá k dispozici, pokud o ni znovu nepožádá.

Počátky DDS jsou již v polovině 19. století. Kořeny této služby pocházejí ze služby MVS - Meziknihovní výpůjční služba.

Pod službu DDS patří:

  • EDD - electronic document delivery
  • DDD - digital document delivery
  • MVS - meziknihovní výpůjční služby
  • MMVS - mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
  • CDS - komerční dokumentové dodavatelské služby
  • RS - sdílení zdrojů
  • RDS - vzdálený přístup k dokumentu a jeho dodání

Služba DDS v ČR a v zahraničí

Česká republika

Služba elektronického dodání dokumentů (EDD) je u nás pod záštitou Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Všichni uživatelé VPK mají své uživatelské konto, na které mohou využívat služby DDS.[1] VPK službu nabízí také prostřednictvím Národní technické knihovny (NTK) a Národní knihovny ČR - Digitální knihovna Kramerius. Pro využití služby je nutné se u VPK zaregistrovat jako uživatel, kterým může být fyzická i právnická osoba.

Velká Británie

British Library Document Supply Center (BLDSC) je servisním centrem provozujícím službu DDS ve Velké Británii, zaštiťuje ji zde British Library. Středisko vlastní velké množství dokumentů, a to v několika jazycích, má úzké vazby na další národní a mezinárodní překladatelská střediska. V této specializované oblasti působí nejen jako dodavatel dokumentů, ale také jako poskytovatel informací.[2]

Uživatelé BLDSC se dělí na komerční a nekomerční. Činnost komerčního uživatele je primárně zaměřena na zisk. A nekomerční uživatelé jsou neziskové organizace jako např. knihovny. Dále BLDSC dělí uživatele na registrované a neregistrované. Častější uživatelé služeb se registrují, neboť pak mají výhody nejen finanční. Příležitostní uživatelé mohou užívat služeb jen v omezené míře. Mimo Velkou Británii poskytuje BLDSC svoje služby i zahraničním uživatelům. Míra služeb se liší podle jednotlivých zemí.

Německo

Journal Articles Send On DemaNd (JASON) je systém, který umožňuje objednání a dodání elektronických plných textů časopisů a článků. Dokumenty jsou dodány vždy do 48 hodin. Systém JASON je základem pro celoněmeckou službu SUBITO. Jde o službu německých, rakouských a švýcarských knihoven založena na dodávání dokumentů jak jednotlivcům, tak i knihovnám po celém světě. U nás v České republice je také využívána v rámci MMVS.

Zdroje

Použitá literatura

Odkazy

reference

Interní odkazy