Střední mozek

Střední mozek(mesencephalon) je část centrální nervové soustavy, zprostředkovávající reflexy a procházejí jím dráhy, které vedou signály z páteřní míchy do mozečku a mozkové kůry, a také vzruchy opačným směrem z mozkové kůry a bazálních ganglií do mozečku, prodloužené a páteřní míchy.

  • Střední mozek se dělí se na:
  1. tectum
  2. tegmentum (pod tectem)
  3. nukleus ruber a substancia nigra (jsou zde přiřazeny anatomicky, ale funkčně patří do bazálních ganglií)

reflexy sídlící v oblasti tecta

  • nepodmíněné zrakové reflexy - pohyby očí a těla při dráždění na sítnici (otáčíme se za obrazem,…), integruje audiovizuální a vestibulovizuální inervaci
  • sluchové nepodmíněné reflexy - pohyb hlavy a těla při dráždění sluchového čidla
  • centrum strážného(pohotovostního) reflexu - vybavuje se podněty působícími na zrak i sluch, aktivuje organismus

reflexy sídlící v oblasti tegmenta

  • zornicový reflex
  • vzpřimovací reflex - uplatňuje se při udržování vzpřímené polohy (třeba i při vrávorání)
  • substanci nigra má vliv na sekreci dopaminu → při poruše – projevy extrapyramidových motorických známek - extrapyramidový třes = stálý rytmický třes, třese se i v klidu, ale k výraznému zhoršení vždy dojde hlavně na začátku pohybu