Vztah nemoci a zdraví

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Monokauzalita vs. multikauzalita - vývoj a současný stav

 • v pol. 50. let se přestává mluvit o monokauzálních příčinách nemoci
 • pozornost se přesouvá na rizikové faktory
 • Antonovsky: salutogeneze (proč někdo neonemocní), co je možno postavit do cesty rozvoji patologie
 • faktory působící ve vztahu mezi zdravím a nemocí - rizikové a protektivní, ovlivnitelné a neovlivnitelné

Patogenetické vs. salutogenetické pojetí

Patogenetické pojetí

 • orientace na nemoc
 • co jí způsobilo
 • hledá specifické faktory
 • zajímá se jen o pacienty (disease)
 • objektivní data
 • momentální stav
 • snaží se odstranit nemoc (cure)

Salutogenetické pojetí

 • orientace na nemoc člověka
 • proč někdo neonemocněl
 • hledá obecné faktory podpory zdraví
 • zajímá se o všechny, kterým není dobře (illness)
 • všímá si subjektivních dat
 • širší kontext života
 • pomoci, aby se člověk necítil tak zle (heal)

Zdroje