Informační věda pro 1.ročník bc (2016-2017) - tabulka hesel

Cílem seminární práce je zpracovat wiki heslo související s přednášenými tématy v rámci portálu WikiSofia. Tento projekt je koncipován jako meziuniverzitní aktivita humanitních fakult, kterým bude sloužit jako společná elektronická skripta. Texty jednotlivých hesel vytvářejí studenti, učitelé se starají o kontrolu a opravu těchto textů.

Studenti se přihlásí svým jménem a heslem na portál a zapíší si téma do tabulky v sekci projekty. Pokud téma v tabulce není, doplní se řádek s příslušným názvem zpracovávaného hesla.

Každý student zpracuje dvě hesla. Jedno z nich bude úpně nové heslo a druhé heslo vznikne opravou nějakého málo povedeného hesla stávajícího (lze vytvořit po domluvě i heslo nové). Pro obě skupiny budou vytvořeny seznamy, ze kterých si studenti vyberou.

Podívejte se, prosím, na návod jak vytvářet hesla a na vzorový článek.

Zvolte si, prosím, téma které Vás zajímá a které Vás bude bavit. Jde nám o pečlivě zpracovaná hesla psaná s nadšením, nikoliv jen pro splnění povinnosti, také sobě pro radost.

Více informací najdete v Moodle

Návrhy nových hesel: https://wikisofia.cz/wiki/Kategorie:Hesla_ke_zpracov%C3%A1n%C3%AD_UISK

Návrhy hesel pro úpravu: https://wikisofia.cz/wiki/Kategorie:Article_Asylum_UISK


Student Nové heslo opravené heslo Poznámka
Helena Říhová Bibliometrické metody Vzácné knihy a rukopisy V opravovaném článku jsem sjednotila strukturu textu, opravila pravopisné chyby a dopsala nějaké odstavce.
Tereza Němcová Rosalinda Pickard Základní pojmy v kryptologii
Adéla Marková Informační válka OAIS Referenční model Otevřeného archivního informačního systému
Barbora Szokalová Autorské právo Apple
Kateřina Chrtová Rukopisy Fantasy, Sci-fi, nakladatelství Host
Denisa Vojáčková Digitální kurátorství Audioknihy
Alžběta Janů Klíčová slova Autorské dílo
Anna Hlušičková Twitter Knihovny ve starověkém Římě
Michaela Šourková Postindustriální společnost Referenční služby
Hana Kuchtová Kódování Databáze
Tomáš Eliaš Zdrojový kód Hardware
Klára Voldřichová URL Melvil Dewey
Klára Kodedová Booleovské operátory Knihovny ve starověkém Egyptě
Marta Němcová Počítačová etika Elektronický časopis
Adam Cironis Quora Vizualizace
Veronika Pohanová SFX Katalogy
Lucie Krejzlová Long term preservation Informační společnost
Michaela Mrázková Informační a komunikační technologie Knihovny státní správy
Anna Valentová Použití a vliv informací Proces informatizace společnosti
Natálie Kubálková E-learning v českém mimoškolním prostředí Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy
Veronika Hájková Katalogizace Počítačové hry a umění
-Markéta Andršová Bibliometrické metody Rukopisy
Alena Králová Strategie pro evropské knihovny Bibliografie
Eliška Bugnerová Preprint Byte – jednotka informace
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x