Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů

Verze z 10. 4. 2018, 19:07, kterou vytvořila Hana.Svetelska (diskuse | příspěvky) (pahýl)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základní prvky datového modelu

  1. Entita (angl. entity) je objekt reálného světa, který je schopen nezávislé existence a je jednoznačně odlišitelný od ostatních objektů. Entitou je např. "student Novák Josef, r.č.470822172".
  2. Vztah (angl. relationship) je vazba mezi dvěma (nebo více) entitami. Např. entita "student Novák Josef, r.č. 470822172" může být ve vztahu "má zapsán" k entitě "učební předmět Konstrukce databázových systémů".
  3. Hodnota popisného typu (angl. value) - popisný typ je jednoduchý datový typ, tedy dvojice {množina hodnot, množina operací}. Hodnotami jsou například celé číslo 123, datum 31.2.1994 apod.
  4. Atributem (angl. attribute) budeme rozumět funkci přiřazující entitám či vztahům hodnotu (zde popisného typu), určující některou podstatnou vlastnost entity nebo vztahu. Např. DATUM výpůjčky dané knihy daným abonentem, RODNÉ_ČÍSLO daného zaměstnance, apod.[1]


Odkazy

Reference

  1. POKORNÝ, Jaroslav a Ivan HALAŠKA. Databázové systémy: vybrané kapitoly a cvičení. 2. přepr. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8071846872.

Související články

Klíčová slova

SQL, dotazovací jazyk, databáze, databázové systémy, konceptuální modely, datové modely, primární klíč, cizí klíč

Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.