Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny

E-R konceptuální model

Alternativní konvence pro psaní diagramů
Dvě vztažené entity za použití notace Crow's Foot

Entity-relationship model (ERM), entitně vztahový model se v softwarovém inženýrství používá pro abstraktní a konceptuální znázornění dat. Entity-relationship modelování je metoda datového modelování, která vytváří jeden z typů konceptuálních schémat či sémantických datových modelů systému (obvykle relační databáze) a požadavků na něj stylem shora dolů. [1]

Alternativní konvence pro psaní diagramů

Chenova notace entity-relationship modelování používá obdélníky pro znázornění entit a kosočtverce pro znázornění vztahů. Tato notace je odpovídající, protože Chenovy vztahy jsou původně objekty - mohou samy obsahovat atributy i další vztahy.[1]

Alternativní konvence, částečně z historického hlediska:

  • IDEF1X[4]
  • Bachmanova notace
  • Martinova notace
  • (min, max)-notace Jean-Raymonda Abriala z roku 1974
  • Standard UML
  • EXPRESS[1]

Crow's foot

Jedna z alternativních notacích známá jako "crow's foot" byla vytvořena nezávisle, v těchto diagramech jsou entity znázorněny v boxech a vztahy oblouky s popisem. Notace "Crow's Foot" znázorňuje vztahy propojováním entit čarami, přičemž symboly na obou koncích čáry symbolizují kardinalitu vztahu. Notace Crow's Foot se používá v Barkerově notaci a v metodologiích jako je SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) nebo informační inženýrství.[1]

Notace Crow's foot má následující výhody:

  • Srozumitelnost definování kardinality a dědičnosti ze strany vztahu
  • Stručně řešená notace povinného vztahu použitím svislé čáry a volitelného vztahu prázdnou kružnicí
  • Zobrazuje stručně a jasně notaci, která identifikuje všechny třídy[1]


Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Entity-relationship model. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model

Související články

Klíčová slova

databázové systémy, jazyk SQL, konceptuální modely

Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.