SQL

Structured Query Language, SQL je databázový programovací jazyk, který umožňuje definovat data, dotazovat se na ně (extrahovat je) a manipulovat s nimi. Má svá syntaktická a sémantická pravidla, která jsou odvozená z jednoduchých anglických vět, což jej činí srozumitelným a snadno pochopitelným. Jeho výhodou je i možnost volat jej z jiných programovacích jazyků jako C, JAVA, PHP apod. [1] [2]
Jazyk SQL byl vyvinut firmou IBM na počátku 70. let jako dotazovací jazyk pro práci s velkými databázemi na počítačích střediskového typu. Cílem tvůrců SQL bylo vyvinout takový nástroj pro koncové uživatele, který by jim umožnil vybírat data z databáze přesně podle jejich individuálních požadavků a byl přitom co nejjednodušší. [3]

Operace prováděné jazykem SQL

Podle typu operace se dělí do tří skupin:

 1. Data definition language, DDL - operace umožňující vytvářet, upravovat a mazat objekty databáze
 2. Data manipulation language, DML - operace umožňující získávat, ukládat a mazat data v databázi
 3. Data Control Language, DCL - správa uživatelských rolí a práv
 4. Data Transaction Language, GTL - správa databázových transakcí[4]

Základní pravidla jazyka SQL

Zásady pojmenovávání

Tyto zásady je nezbytné dodržovat pro názvy jakýchkoli objektů (databází, tabulek, ale i jednotlivých sloupců v tabulkách):

 • musí začínat písmenem
 • musí být dlouhé 1 až 30 znaků
 • musí obsahovat jen A - Z, a - z, 0 - 9, _ (podtržítko), $, a # (pozor, jména nerozlišují velká a malá písmena)
 • nesmí být kopií jména dalšího objektu vlastněného stejným uživatelem
 • nesmí být klíčové (vyhrazené) slovo používané Oracle serverem
 • popisné jméno, tzn. název by měl odpovídat tomu, jaká objekt obsahuje data[3]

Zásady syntaxe

 • za každým příkazem musí následovat středník (slouží k oddělení SQL příkazů)
 • příkazy nerozlišují velká a malá písmena[5]

Příklad syntaxe:

 SELECT *
   FROM bankovni_ucet
   WHERE cislo_uctu = '123'
    AND zustatek >= 5000
    AND stav_uctu != 'uzavreny'

Další obecná symbolika

 • [ ] označení volitelnosti možností
 • | buď a nebo
 • { } označení povinnosti vybrat jednu z uvedených možností
 • ... libovolný počet opakování[3]

Nejpoužívanější příkazy

 • SELECT - výběr dat z databáze
 • UPDATE - upravuje data v databázi
 • DELETE - maže data z databáze
 • INSERT INTO - vkládá nová data do databáze
 • CREATE DATABASE - vytváří novou databázi
 • ALTER DATABASE - upravuje databázi
 • CREATE TABLE - vytváří novou tabulku
 • ALTER TABLE - upravuje tabulku
 • DROP TABLE - maže tabulku[5]

Odkazy

Reference

 1. LONEY, Kevin. Oracle Database: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2010. Administrace (Computer Press). ISBN 978-80-251-2489-5.
 2. KROENKE, David a David J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.
 3. 3,0 3,1 3,2 Programování v SQL. In: Ucimedatabaze.cz: Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE [online]. 2011, s. 55 [cit. 2016-12-16]. Dostupné z: http://ucimedatabaze.cz/wp-content/uploads/2012/02/CZ_programovani_SQL.pdf
 4. HORDĚJČUK, Vojtěch. Jazyk SQL. VOHO = VOJTA HORDĚJČUK [online]. 9 Jan 2017 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: http://voho.eu/wiki/sql/
 5. 5,0 5,1 W3schools.com [online]. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://www.w3schools.com/sql/default.asp

Související články

Klíčová slova

SQL, dotazovací jazyk, databáze