Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna

Příkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …)

Příklady

Vlož dílo "Těžký časy".
INSERT INTO Dilo(nazev, popis)
VALUES("Těžký časy", "Soubor 35 krátkých povídek.");

Vlož autor "Charles Bukowski".
INSERT INTO Autor(jme_aut,pri_aut)
VALUES("Charles","Bukowski");

Vymaž pokuty, které vznikly na Vánoce.
DELETE FROM Pokuta
WHERE dat_pok = "24122016";

Vymaž všechny pokuty.
DELETE FROM Pokuta;

Vymaž všechny autory.
DELETE FROM Autor;

Vysvětlení: bez definice WHERE mažu všechno.

Smaž všechny výpůjčky od Vánoc do Silvestra.
DELETE FROM Vypujcka
WHERE dat_od = "24122016"
AND dat_do = "31122016";

Vysvětlení formy data: v konceptuálním schématu knihovny máme definovanou délku data na 8 znaků. Můžeme tedy datum napsat ve formě 24122016 nebo 24.12.16 - podstatné je dodržet délku pole, co je 8 znaků.

Smaž autora Charles Bukowski.
DELETE FROM Autor
WHERE jme_aut = "Charles"
AND pri_aut = "Bukowski";

Změň cenu stokorunových výtisků na 120 Kč.
UPDATE Vytisk
SET cena = 120
WHERE cena = 100;

Změň křestní jméno Petra Nováka na Josef.
UPDATE ctenar
SET jme_cte = „Josef“
WHERE jme_cte = „Petr“
AND pri_cte = „Novák“;

Odkazy

Reference


Související články

Klíčová slova

SQL, dotazovací jazyk, databáze

Plume pen w.svg Tento článek je pahýl. Neobsahuje dostatečné množství informací o daném tématu či jej neprobírá do dostačující hloubky. Bude-li to možné, rozšiřte tento článek o další relevantní informace.