Arkadij Vasiljevič Sokolov

Arkadij Vasiljevič Sokolov (rusky „Арка́дий Васи́льевич Соколо́в“), (narozen 10. února 1934, Leningrad, Sovětský svaz), je sovětský a ruský vědec, odborník v oblasti knihovnictví [1] , bibliografie [2], informatiky – informační vědy [3] a sociální komunikace[4]. Profesor katedry řízení informací a multimediálních systémů na Saint-Petersburg State University of Culture and Arts [5], – dále jen LGIK.

Biografie

Je absolventem Leningradského vojensko-mechanického institutu (1958), dnes s názvem Baltic State Technical University [6]; v dobách Sovětského svazu, ale i v dnešní době se jednalo o exkluzivní univerzitu, mezi jejíž absolventy se řadí přední představitelé sovětské armády, průmyslu, administrativy ale i kosmonauté ap. V roce 1961 zakončil Severozápadní univerzitu [7]; v roce 1965 aspiroval na Petrohradské univerzitě kultury a umění (LGIK). V letech 1958 – 1961 pracoval jako konstruktér závodu Kirov (stávka v této továrně přispěla k tzv. Únorové revoluci roku 1917)[8]. V letech 1961-1967 pracoval jako vedoucí laboratoře katedry vědeckých a technických informací Mořského vědecko-výzkumného institutu radioelektroniky, zvaný Altair (Marine Scientific Research Institute of radioelectronics)[9], vyvíjející mj. protiletadlové raketové střely; současně vyučoval na LGIKe. V roce 1967 obhájil svou disertační práci na téma Experimentální studie ztráty informací a informačních šumů v dokumentografických informačních systémech Akademie věd SSSR. V roce 1978 obhájil svou disertační práci na téma Automatizace bibliografického vyhledávání v SSSR. Historie, současný stav a perspektivy vývoje ve Státní knihovně SSSR V. I. Lenina, dnes Ruská státní knihovna.[10] V letech 1967 – 1984 vedl první katedru informatiky, která se ve vzdělávacím systému věnovala knihovnickému vzdělávání a v letech 1987 – 1991 katedru knihovnictví na LGIK. Od roku 1990 na různých vysokých školách vede přednášky na téma Teorie a dějiny společensko-kulturních aktivit, Sociální komunikace, Úvod do teorie sociální komunikace apod.

Práce

Arkadij Vasiljevič Sokolov je představitel tzv. „leningradské školy“, která stála v opozici tzv. školy „moskevské“ vedené Alexandrem Ivanovičem Michajlovem. Pojetí tohoto směru chápání „informatiky“, kdy se informace vnímala vč. svého sociálního aspektu, přiblížilo k pojetí informační vědy v západních zemích. [11] Vývoj informační vědy v Rusku je od roku 1990 právě v pojetí této „leningradské školy“ a to pod názvem „sociální informatika“ (rusky „социальная информатика“)[12]. Autor a redaktor asi 600 publikací o problémech knihovnictví, bibliografie vědy, informatika, teorie sociální komunikace, pedagogika, filozofie, sociologie, kulturologie.

Výběr z prací dostupných v České republice:

 • SOKOLOV, A. V., L. Ju. BATAŠOVA a N. K. KOZLOVA. Mechanizirovannyje informacionno-poiskovyje sistemy mestnych organov informacii. 1. izd. Leningrad: Leningradskoj dom naučno-techničeskoj propagandy, 1965. K dispozici v Národní technické knihovně: https://vufind.techlib.cz/Record/000527377
 • SOKOLOV, A.V. Osnovnye problémy informatiki i bibliotečno-bibliofrafičeskaja rabota: učeb.posobie dlja bibiotečny fakultětov. LGIK, 1976. 319 s. Česky vyšlo: SOKOLOV, Arkadij Vasil'jevič. Základní problémy informatiky a knihovnicko-bibliografická práce. 1. vyd. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1978. ISBN D 10441/3. K dispozici v Národní technické knihovně: https://vufind.techlib.cz/Record/000149668)

Odkazy

Reference

 1. Knihovnictví Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Knihovnictví [online]. c2016 [citováno 3. 11. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Knihovnictv%C3%AD&oldid=14195762>
 2. Bibliografie Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Bibliografie [online]. c2016 [citováno 3. 11. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliografie&oldid=13968757>
 3. Informatika vs. informační věda v Sovětském svazu byla v 60. letech teorie vědeckých informací nazvána informatika. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Informatika [online]. c2016 [citováno 2. 11. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Informatika&oldid=13791382>
 4. Sociální komunikace Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sociální komunikace [online]. c2016 [citováno 3. 11. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1ln%C3%AD_komunikace&oldid=14110031>
 5. Saint-Petersburg State University of Culture and Arts http://www.nwotu.ru
 6. Baltic State Technical University http://www.voenmeh.ru
 7. Северо-Западный государственный заочный технический университет http://www.nwotu.ru/
 8. Únorová revoluce roku 1917 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Únorová revoluce [online]. c2016 [citováno 3. 11. 2016]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Anorov%C3%A1_revoluce&oldid=14258488>
 9. Marine Scientific Research Institute of radioelectronics Wikipedia contributors, 'Marine Scientific Research Institute of radioelectronics', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 8 October 2016, 07:54 UTC, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Scientific_Research_Institute_of_radioelectronics&oldid=743168185> [accessed 8 October 2016]
 10. Ruská státní knihovna/RUSSIAN STATE LIBRARY. RSL official site © 1999-2012 Russian State Library Dostupný z WWW: http://www.rsl.ru/en
 11. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení…: Úvod do informační vědy. 2005. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
 12. Sociální informatika (rusky „социальная информатика“) Předpokládá se, že se tento obor stane základem pro rozvoj informační společnosti v Rusku. Википедия contributors, 'Информатика', Википедия, свободная энциклопедия, 30 октября 2016, 13:39 UTC, <http://ru.wikipedia.org/?oldid=81606743> [accessed 2 ноября 2016]

Externí odkazy


 • Výročí Arkadije Vasiljeviča Sokolova

Sergej Basov, Jubilej Arkadija Vasiljeviča Sokolova,[2009. No 1. – s.39-44] Dostupné z: <http://www.library.ru/3/focus/sokolov.php> [accessed 3 ноября 2016]

 • Zajímavosti Petrohradu

Ličnosti Petersburga [online]. 1998-2013 © Агентство "Информационные ресурсы". [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: http://www.ceo.spb.ru/rus/science/sokolov.a.v/index.shtml

 • AKADEMIK

Академик [online]. 2000-2014 © Академик". [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1631332

 • Arkadij Vasiljevič Sokolov

Википедия, свободная энциклопедия, 17 июля 2016, 12:38 UTC, <http://ru.wikipedia.org/?oldid=79651796> [accessed 3 ноября 2016]

Související články


Alexander Ivanovich Mikhailov, vývoj oboru informatiky a informační vědy ve východním bloku, resp. v Sovětském svazu.
Informační věda
Sociální komunikace

Klíčová slova

knihovnictví, bibliografie, informatika, informační věda, sociální komunikace, sociální informatika, technické informace, Rusko, Sovětský svaz, Ruská státní knihovna


Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá zdrojekategorieduplicityčleněnípravopis

V článku bylo zkontrolováno obrázky a licence • prolinkování

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.