Cloudové služby

Cloudové služby jsou služby využívající tzv. cloud computing, tedy model, v němž jsou servery, úložiště, služby a aplikace, které služba nabízí, dostupné uživateli vzdáleně na síti a nezatěžují hardware ani software zařízení, s nímž do služby vstupuje. Pro využívání některých cloudových služeb není potřeba instalace a uživatel se do nich přihlásí skrze klientské prostředí na síti. V některých případech je pro chod služby nutné do kompatibilno zařízení (tabletu, smartphonu, někdy i osobního počítače) nainstalovat klientskou aplikaci, skrze kterou uživatel službu ovládá. I zde platí, že veškerý její obsah je uložen na síti.[1]


Pojem "cloud"

Z předchozí definice je možné jako cloudovou službu vnímat i emailovou schránku, sociální síť, potažmo celý internet.[1] Označení cloud, vizualizované často v podobě mraku, bylo jako reprezentace připojení k síti poprvé použito u sítí ARPANET a CSNET, předchůdců dnešního internetu, v 70. letech 20. st[2] a dále např. v roce 2002 u služby Amazon Web Services společnosti Amazon.[3] Přesto je tento pojem častěji používán přibližně od roku 2010 a 2011, kdy se tímto konceptem začaly a zabývat velké společnosti Google a Apple, dodnes největší popularizátoři cloudu. Cloudovými službami dnes nejčastěji rozumíme internetová úložiště.[1]

Typy cloudových služeb

Cloudové a obecně webové služby je možné rozlišovat např. podle následujících modelů.[1] Ty jsou úzce propojeny a v některých případech mohou tvořit i tři komponenty celku jedné cloudové služby.[4]

Soubor:Cloud Services.gif
Schéma cloudových služeb

SAAS

Model "Software as a Service" (software jako služba) dává uživateli k dispozici softwarové aplikace, jejichž údržbu, správu a uchovávání dat řeší poskytovatel. Uživateli se zobrazuje jen klientské rozhraní aplikace dostupné přes internet. SAAS služby většinou nevyžadují nutnost stahování a instalace jakékoli aplikace uživatelem. [5]Tento typ cloudových služeb je nejběžnějším produktem pro koncové uživatele.[4] Příkladem služby modelu SAAS může být služba Google Drive.[5]

PAAS

Model "Platform as a Service" (platforma jako služba) nejčastěji využívají vývojáři a provozovatelé [[softwaru. Služby tohoto typu zprostředkovávají uživateli pracovní prostředí a nástroje pro vývoj, tvorbu a testování webových aplikací.[4] Složitost jednotlivých úkonů a množství nutného kódování pro tyto aktivity se díky službám typu PAAS snižuje. Stejně jako ostatní služby fungují PAAS na síti a využívají je především podniky a organizace. Příkladem modelu PAAS může být služba Apprenda.[5]

IAAS

Model "Infrastructure as a Service" (infrastruktura jako služba) označuje službu, která svému uživateli prostřednictvím webu poskytuje základní hardwareové a softwareové prostředky pro jakoukoli výpočetní aktivitu. IAAS uživateli nabízí úložiště, servery, operační systém i sítě samotné jako komplex služeb o jejichž správu se stará poskytovatel. Příkladem služeb IAAS mohou být služby Amazon Web Services (AWS) a Google Compute Engine (GCE)[5][4]

IAAS, PAAS a SAAS ve vztazích

Pro fungování jakékoli webové služby jsou nutné všechny tři tyto modely. IAAS vytváří základní infrastrukturu, která je potřebná pro chod platforem (PAAS), v rámci nichž vznikají hotové webové (cloudové) aplikace (SAAS).[4] Je na uživateli, aby podle svých možností a potřeb zvolil, které z prostředků je schopen si zajistit sám a které chce zprostředkovaně využívat jako placenou službu.

Výhody a přínos cloudových služeb

Cloudové služby se staly důležitým trendem a to jak v podnikové sféře tak i u soukromých uživatelů. Mezi největší výhody, kterými přitahují své uživatele, patří:

 • neustálá přístupnost z různých zařízení (Iphone, Ipad, PC, Tablet)[1]
 • škálovatelné úložiště (některé služby poskytují do určité kapacity i tarif zdarma)[1]
 • platební systém zohledňuje potřeby uživatele - uživatel platí jen služby a kapacitu, které skutečně využívá[1]
 • škálovatelnost služeb - uživatel může v rámci cloudu rozšiřovat či zužovat spektrum placených služeb podle svých potřeb[1]
 • správa a podpora profesionály - správu a údržbu prostředků poskytovaných službou zajišťuje poskytovatel, uživatel ji nemusí řešit[1], u podniků se snižují náklady na vlastní IT podporu.[6]
 • automatické zálohování dat a aktualizace verzí aplikací[6]

Nevýhody cloudových služeb

Pro některé uživatele může být nevýhodou:

 • menší kontrola nad svými daty a informacemi[1]
 • závislost na technické, bezpečnostní a jiné podpoře třetí strany[1]

Konkrétní cloudové služby

Mezi současné využívané cloudové služby patří např:[7]

služba Box

Box

 • do 10 GB zdarma
 • zaměřeno na firemní zákazníky
 • kompatibilní s PC s Windows i pro mobilními telefony s Androidem a iOS
 • servery v USA[7]

Dropbox

 • od 2 do 10 GB zdarma (bezplatné rozšíření jako odměna za nové uživatele)
 • jednoduché a nenáročné ovládání a správa, pro soukromé uživatele s menším objemem dat
 • kompatibilní s PC s Windows, Linux, Mac a mobilními telefony s Androidem a iOS, možnost automatického uploadování pořízených fotografií do cloudového úložiště
 • servery v USA[7]
služba Google Drive

Google Drive

 • do 15 GB zdarma
 • univerzální využití, sada kancelářských nástrojů, úprava souborů přímo v cloudu, propojení s G-mailem a dalšími produkty Google, poskytovatel má přístup k datům
 • kompatibilní se vším s Google a mobilními telefony s OS Android
 • servery všude ve světě[7]
služba Mega

Mega

 • 50 GB zdarma
 • důraz na soukromí, omezený přístup poskytovatele k datům, šifrování
 • kompatibilní s PC s Windows a mobilními telefony s Androidem a iOS
 • servery v Evropě a na Novém Zélandě[7]
služba Microsoft Onedrive

Microsoft Onedrive

 • do 5 GB zdarma
 • propojení s produkty firmy Microsoft, sadou office, možnost zálohovat i nastavení Windows
 • kompatibilní s PC s Windows a mobilními telefony s Androidem [7]

Odkazy

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 RYLICH, Jan. Cloudové služby: Data i počítače v oblacích. Ikaros [online]. 2012, 16(9) [cit. 30.12.2016]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13965
 2. Cloud Computing. Wikipedia: The free Encyclopedia [online]. 23. 12. 2016 [cit. 30.12.2016]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 3. Managementmania [online]. [cit. 30.12.2016]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/cloud-computing
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Rackspace: The #1 managed cloud company [online]. [cit. 30.12.2016]. Dostupné z: https://support.rackspace.com/white-paper/understanding-the-cloud-computing-stack-saas-paas-iaas/
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Apprenda [online]. [cit. 30.12.2016]. Dostupné z: https://apprenda.com/library/paas/iaas-paas-saas-explained-compared/
 6. 6,0 6,1 Computerhelp: Advantage for Profesionals [online]. [cit. 30.12.2016]. Dostupné z: http://www.computerhelp.cz/cloudove_sluzby
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Skrblík.cz [online]. [cit. 30.12.2016]. ISSN 1213-8991. Dostupné z:http://www.skrblik.cz/telefon/internet/cloudova-uloziste/

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

cloud computing, cloud, cloudové aplikace, cloudové služby, úložiště, SAAS, PAAS, IAAS