Diskuse:Historie informační vědy

Děkujeme za zpracované heslo. Chválím použití referencí, klíčových slov i křížových odkazů. Mám na Tebe jen pár připomínek a pak to bude ideální.

  • V textu je větší množství překlepů nebo špatně vyskloňovaných slovních druhů. Zkus se na to ještě jednou podívat a opravit. Př. ukládání člověkem vytvořený poznatek... by měl být 4. pád.
  • Reference jsou použité správně, ale nezapomeň, že všechno převzaté i když jen parafrázované, by mělo být ocitováno, zkus popřemýšlet, zda by nebylo třeba ocitovat ještě něco.
  • Hesla pro Wikisofii by měla mít danou strukturu. Např. obsahem první věty či odstavce obvykle bývá definice či stručné uvedení do problematiky. Je v ní zmíněn a vytučněn (bold) název článku. Bylo by potřeba tu strukturu trošku upravit, aby odpovídala pravidlům viz. Nápověda:Struktura článku a Nápověda:Zásady vypracování článků. Další inspiraci můžeš načerpat u vzorového hesla Přehled kognitivních zkreslení.

Kdybys měla jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhej napsat na redakce.wikifosia@gmail.com.

--Barbora.Obstova (diskuse) 20. 1. 2015, 13:52 (UTC)