Diskuse:Zlatá cesta Open Access

Prosím doplnit:

  • Nenašlo by se k tématu ještě něco více? Článek by měl vycházet minimálně ze 3 zdrojů. Př. zde a jiné zdroje
  • Sloučit první a druhou citaci jako vícečetnou viz nápověda
  • Doplnit čárky ve větách

--Barbora.Obstova (diskuse) 29. 2. 2016, 16:49 (CET) Hezký den,

díky za kvalitní článek. Zapracuj jen, prosím, tyto připomínky.

  • Úvodní sousloví Zlatá cesta Open Access zvýrazni tučně.
  • Přidej v textu externí odkaz na DOAJ.
  • Přejmenuj nadpisy "Komerční/nekomerční časopis/y, aby byla shoda v čísle.
  • V sekci Komerční časopis ti vypadla reference (Bartošek).
  • Zvaž, zda by nebylo přínosné přidat do Souvisejících článků odkazy na články Institucionální repozitář a Digitální repozitář.

--Tereza.Hrychová (diskuse) 18. 6. 2015, 11:03 (UTC)