Eugene B. Power

Eugene B. Power (* 4. června 1905 Traverse City, Michigan, USA - † 7. Prosince 1993 Ann Arbor, Michigan, USA) zakladatel a ředitel University Microfilms. Průkopník ve využití mikrofilmu pro dlouhodobou ochranu tištěných dokumentů.

Život

Eugene Barnum Power se narodil 4. června 1905 v Traverse City, ve státě Michigan. Vysokoškolská studia absolvoval na University of Michigan, kde v roce 1927 dosáhl titulu BA (Bachelor of Arts) a v roce 1930 titulu MBA (Master of Business Administration). V roce 1930 nastoupil do malé firmy Edward Brothers, zabývající se přepisy na stroji a reprodukcemi pomocí mimeografie. V letech 1935 – 1938 již ve firmě pracoval na pozici viceprezidenta. V roce 1935 se začal zabývat testováním nových metod, jak využít mikrografické technologie k reprodukcím a šíření vědeckých publikací. Brzy odhalil, že nová mikrografická technologie je pro šíření textových dokumentů ideálním prostředníkem.

Kariéra

V roce 1938 Eugene B. Power opouští Edward Brothers a zakládá firmu University Microfilms (UMI) – pozdější ProQuest. Jedním z prvních projektů nové firmy bylo publikování disertačních prací studentů prostřednictví mikrofilmu, což bylo výrazně levnější než jejich tisk. Na projekt navázal projekt mikrofilmování novin a časopisů, starých rukopisů a dalších dokumentů. Významným projektem bylo vytvoření mikrografických kopií všech knih, vytištěných ve Velké Británii před rokem 1640. Projekt, během kterého bylo mikrofilmováno na 6 milionů stran dokumetů,[1] byl realizován pomocí mikrografické kamery, kterou Eugene B. Power sám vyvinul. Pozitivní kopie mikrofilmů byly následně prodávány knihovnám v USA, které měly o kopie vzácných evropských dokumentů zájem. Ekonomicky dobře promyšlený projekt tak zároveň pomohl v čase války ochránit vysoce ohrožené fondy britských knihoven před možnou zkázou. V roce 1978 byl Power za své aktivity pasován čestným rytířem Řádu britského impéria (KBE).[2]

Když v roce 1942 došlo k uzavření anglo-americké dohody o spolupráci a výměně vědeckých a technologických informací, byl Eugene Power pověřen koordinací britských a amerických mikrofilmovacích aktivit v rámci projektu „Aslib Microfilm Service“. Nejprve vědecké publikace, ale později i noviny vydávané na nepřátelských a okupovaných území, byly opatřovány zpravidla na území neutrálních států, v Británii docházelo k jejich mikrofilmování a pozitivní kopie byly distribuovány do specializovaných knihoven či zpravodajským službám. University Microfilms zopakoval úspěšný obchodní model se starými tisky a komerčně distribuoval pozitivní kopie nedostatkových zahraničních odborných periodik na území Spojených států.[3]

Eugene B. Power byl průkopníkem myšlenky „nákladu jednoho“ („editions of one“). Věřil, že je možné a zároveň rentabilní, vydávat textové dokumenty v jakkoliv malém nákladu. Libovolný textový dokument tak podle něj mohl být kopírován a uchován ve formě mikrofilmu, na vyžádání pak mohl být kdykoliv reprodukován, a to i v minimálním nákladu jedné kopie.[4] V roce 1959 si Power uvědomil, že by mohl spojit uchovávání dokumentů na mikrofilmu s kopírovací metodou xerografie. Podílel se na vývoji kopírovacího zařízení firmy Xerox, které dokázalo vytvářet papírové kopie přímo z mikrofilmového negativu. Tím byly naplněny technické předpoklady pro realizaci myšlenky "nákladu jednoho".[5] V roce 1962 firma Xerox kupuje za částku 8 milionů dolarů firmu University Microfilms. [6] Ve vedení společnosti Power zůstal do roku 1970, kdy odešel do důchodu. V roce 1985 prodává Xerox firmu, mezitím přejmenovanou na University Microfilms International resp. UMI, firmě Bell & Howell. V roce 1996 UMI spouští online službu ProQuest Direct. V roce 2001 se celá firma Bell & Howell přejmenovává na ProQuest Company.

Odkazy

Reference

  1. Regent-Emeritus Power Knighted By Britain. Michigan Alumnus. Ann Arbor, 1978, (January), s. 24. Dostupné také z: https://goo.gl/whVBzR
  2. TEAGUE, S. John. Microfilm, Video and Electronic Media Librarianship. London: Butterworths, 1985, s. 9. ISBN 0-408-01401-6. Dostupné také z: https://goo.gl/Z27KXw
  3. RICHARDS, Pamela Spence. Scientific Information in Wartime: The Allied-German Rivalry, 1939-1945. 1. Westport, Connecticut; London: Greenwood Press, 1994, s. 81- 83. ISBN 0-313-29062-8. Dostupné také z: https://goo.gl/G29s7c
  4. Eugene B. Power papers. Michigan Historical Collections Bentley Historical Library University of Michigan. 1994. [online] [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/b/bhlead/umich-bhl-852048?rgn=main;view=text
  5. Eugene B. Power papers. Michigan Historical Collections Bentley Historical Library University of Michigan. 1994. [online] [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/b/bhlead/umich-bhl-852048?rgn=main;view=text
  6. Eugene B. Power, 88, A Pioneer in Microfilm. The New York Times [online]. The New York Times Company, 1993 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1993/12/09/obituaries/eugene-b-power-88-a-pioneer-in-microfilm.html

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

Eugene Barnum Power; University Microfilms, UMI, mikrofilm, mikrografie, reformátování, ProQuest