FEDORA

FEDORA (Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven.

Vznik systému FEDORA

Systém Fedora byl vyvinut v USA na Cornell University ve spolupráci s University of Virginia. Vývojáři systému Fedora stavěli na základních teoretických poznatcích a modelech v oblasti digitálních knihoven. Mimo jiné systém staví na Kahn/Wilenského architektuře. Systém poskytuje pouze repozitářové služby (ukládání, správu a archivaci digitálních objektů). Zároveň obsahuje knihovnu funkcí a volání umožňující programátorovi provádět činnosti nad repozitářem. [1]

Základní vlastnosti

Systém poskytuje repozitář pro ukládání dat (digitálních objektů) různého typu (fotografie, dokumenty, video,...). Technologie webových služeb (Web Services) programátorům a správcům umožňují budovat nad repozitářem uživatelská rozhraní. Pomocí těchto služeb pak lze systém spravovat a zároveň z něj získávat data. Pro export a import digitálních objektů lze použít standard METS, případně vlastní formát systému – FOXML. Popisná metadata jsou ukládána ve formátu Dublin Core. Pro sdílení metadat podporuje systém protokol OAI-PMH. Systém je napsán v jazyce Java a funguje na počítačích s operačními systémy Windows, Linux, MacOS aj. Systém podporuje ukládání různých verzí téhož obsahu objektu. [1]

Digitální objekty

Digitální objekty jsou základním prvkem systému FEDORA. Digitální objekt obsahuje především trvalý jednoznačný identifikátor a systémová metadata. Další obsah objektu se již řídí tím, jakého je daný objekt typu. Digitální objekty v systému Fedora mohou být tří typů: [1]

  • Datový objekt (Data Object) obsahuje zejména metadata a data – obsah k uložení v repozitáři. Může obsahovat jen odkazy na data – ta mohou být uložena v samotném repozitáři i mimo něj (na vzdáleném serveru na Internetu apod.).
  • Objekt popisu chování (Behaviour Definition Object) s popisem služeb navázených na datové objekty (např. "náhled fotografie"). Služby jsou definovány pomocí jazyka WSDL.
  • Objekt implementace chování (Behavior Mechanism Objects) - zajišťuje konkrétní realizaci služby - samotný program, který provedení služby zajistí. V případě naší služby "náhled fotografie" vrátí tento program zmenšenou fotografii jejíž originál je uložen v datovém objektu.

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Doporučená literatura

  • KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Externí odkazy

Fedora.info

Související články

Klíčová slova

digitální knihovny