Heka

Staroegyptské slovo heka, které se tradičně překládá jako magie, znamenalo ve starém Egyptě mnohem víc. Tato síla byla považována za součást světa, ba dokonce za něco, co svět udržovalo pohromadě, bez čeho by nikdy nemohl fungovat ani vzniknout. Nebylo na ni pohlíželo přímo jako na něco dobrého, ale nebyla ani temná, neboť rozčlenění na ,,dobrou“ a ,,zlou“ magii vzniklo mnohem později, v Egyptě byla heka vnímána zkrátka jako mocná magická síla, která mohla být užita různými způsoby a sama o sobě byla neobsahovala žádnou morální hodnotu. Byla mocí, před kterou měli respekt i samotní bohové.[1], a lidstvu od nich byla dána jako dar[2].

Mnohem spíše než na nějakém nadpřirozeném základě však stála heka na tom, že člověk, který ji chtěl použít, musel vědět a znát, byla součástí egyptského zkoumání světa a něčím, k čemu se dostali pouze vysoce postavení a vzdělaní lidé.[3]

Magická síla heka byla ovšem také dvojsečná, byla tím, co udržovalo svět pohromadě a zaručovalo jeho existenci a taktéž neustálou obnovu, ale na druhou stranu také něčím, co už svou podstatou překračovalo a rušilo běžná pravidla a hranice, a co do tohoto světa tedy tak úplně nepatřilo. A přesto magie v představách starých Egypťanů prostupovala celý vesmír, protože podle některých verzí egyptské kosmologie a kosmogonie magie a magická slova vesmír stvořila, či je dokonce celou jeho podstatou, která jím prostupuje a nabývá různých podob. Heka se objevuje jako prvotní síla či stvořitel a hybatel, existující dávno před začátkem světa například v říkání 261 Textů rakví. Toto říkání je důležitý text pro pochopení pohledu starých Egypťanů, jelikož se jedná o nejdelší zachované vyjádření pojetí magie, jak ji oni sami popsali.[4] Stejně tak podle tzv. mennoferské teologie stála za vznikem celého světa, včetně bohů, magická moc slov.

Personifikace

V personifikované podobě může magie vystupovat jako bůh Heka, který je někdy ztotožňován přímo se stvořitelem, jindy vystupuje jako ba slunečního boha Rea, nebo jej doprovází na jeho noční pouti podsvětím.[5] Samotná Magie či bůh Heka bývá také často doprovázen bytostmi, které se jmenují Hu a Sia, přičemž Hu je personifikované Slovo či Výrok a Sia Vědění, Myšlení či Poznání.[6]


Reference

  1. Viz např. Texty rakví 261 nebo 648 (Buck, Adriaan de : 1935 – 61 "The Egyptian Coffin text, I – VII," Chicago : University of Chicago Press).
  2. Naučení pro krále Merikarea, XLVII, 7 – 8, Helck, Wolfgang : 1977 "Die Lehre für König Merikare", Wiesbaden: Otto Harrassowitz [Kleine ägyptische Texte]
  3. Raven, Maarten J. : 2012 Egyptian magic: the quest for Thoth's Book of Secrets, Cairo: American University in Cairo Press, 2012.
  4. Ritner, Robert Kriech : 2008 "The mechanics of ancient Egyptian magical practice", 4th printing. Chicago : Oriental Institute of the University of Chicago.
  5. Pinch, Geraldine : 2010 "Magie ve starém Egyptě", Praha : Mladá Fronta, 2010.
  6. Wilkinson, R. H. 2003 : "The complete gods and goddesses of ancient Egypt", New York: Thames and Hudson,